Utmaningar för sjukvården saknas i arbetet med höstens budgetproposition - Reumatikerförbundet

Utmaningar för sjukvården saknas i arbetet med höstens budgetproposition

– Sverige står inför en stor utmaning med ökade kostnader och ojämlikhet inom vården. De ökade vård- och omsorgsbehoven för en åldrande befolkning kräver omfattande investeringar. Ändå verkar frågan nästintill frånvarande i partiernas förhandlingar
inför budgetpropositionen, säger Anna Nilsson Vindefjärd,
generalsekreterare för Forska!Sverige.

Allmänheten anser att sjukvården är vårt viktigaste samhällsproblem. 

Forska!Sverige uppmanar regeringen att prioritera frågan i årets budget, både för att nå sina egna mål och för att möta väljarnas rättmätiga förväntningar.

Läs hela pressmeddelandet: Forska!Sverige uppmanar: ”Glöm inte medicinsk forskning i budgetpropositionen”

Reumatikerförbundet är medlemmar i Forska!Sverige – som syftar till att
erbjuda en neutral plattform där akademi, företag,
patientorganisationer, professionsförbund och vård, med sina olika
perspektiv och med Forska!Sverige som drivande i processen, proaktivt
kan samarbeta i policy-frågor och utveckla åtgärdsförslag. Reumatikerförbundet har tillsammans med andra organisationer bidragit till Forska!Sveriges rapport med åtgärdsförslag till regeringen. Den kan du läsa här:

Agenda för hälsa och välstånd – 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng