Hem » Nyheter » Utmaningar för sjukvården saknas i arbetet med höstens budgetproposition

Utmaningar för sjukvården saknas i arbetet med höstens budgetproposition

– Sverige står inför en stor utmaning med ökade kostnader och ojämlikhet inom vården. De ökade vård- och omsorgsbehoven för en åldrande befolkning kräver omfattande investeringar. Ändå verkar frågan nästintill frånvarande i partiernas förhandlingar
inför budgetpropositionen, säger Anna Nilsson Vindefjärd,
generalsekreterare för Forska!Sverige.

Allmänheten anser att sjukvården är vårt viktigaste samhällsproblem. 

Forska!Sverige uppmanar regeringen att prioritera frågan i årets budget, både för att nå sina egna mål och för att möta väljarnas rättmätiga förväntningar.

Läs hela pressmeddelandet: Forska!Sverige uppmanar: ”Glöm inte medicinsk forskning i budgetpropositionen”

Reumatikerförbundet är medlemmar i Forska!Sverige – som syftar till att
erbjuda en neutral plattform där akademi, företag,
patientorganisationer, professionsförbund och vård, med sina olika
perspektiv och med Forska!Sverige som drivande i processen, proaktivt
kan samarbeta i policy-frågor och utveckla åtgärdsförslag. Reumatikerförbundet har tillsammans med andra organisationer bidragit till Forska!Sveriges rapport med åtgärdsförslag till regeringen. Den kan du läsa här:

Agenda för hälsa och välstånd – 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Facebook-kommentarer