Hem » Nyheter » Frågor och svar om vaccinationer från SRF

Frågor och svar om vaccinationer från SRF

Vad är det som gäller för dig som har en reumatisk sjukdom och vaccinering? Svensk Reumatologisk Förening har samlat de viktigaste frågorna och svaren. Hittar inte du svaret på din fråga är rådet att du kontaktar din behandlande läkare, reumatolog eller vårdcentral.

Texterna är översätta och anpassade till svenska förhållanden av
motsvarande text från EULAR av Svensk Reumatologisk Förening.

8 september 2021 Det finns en uppdaterad rekommendation om vad som gäller en tredje vaccindos att läsa här: En tredje vaccindos? Uppdaterade rekommendationer från Svensk Reumatologisk Förening

Fråga: Behöver jag vaccinera mig?

Svar: Det är klokt att vaccinera sig mot COVID-19. Reumatisk sjukdom eller dess behandling utgör inte i sig något hinder för vaccination.

Fråga: Behöver jag vaccinera mig skyndsamt?

Svar: De allra flesta patienter med reumatisk sjukdom och immundämpande behandling bedöms inte ha ökad risk för att utveckla svår covid-19 och tillhör därför inte de grupper som prioriteras allra först. Du kan förstås som patient ha andra riskfaktorer enligt Folkhälsomyndighetens definition och därmed hamna i en annan prioriteringsgrupp.

I Sverige utgörs prioritetsgrupp 1 av de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Även personal som jobbar direkt med covid-19 sjuka patienter ingår i prioritetsgrupp 1.

Se Folkhälsomyndighetens hemsida

Fråga: Är något vaccin bättre för mig än ett annat?

Svar: Det är för tidigt att säga. Med nuvarande information så är vaccination med något vaccin bättre än inget vaccin alls.

Fråga: Jag har haft COVID-19 och tillfrisknat. Borde jag vaccinera mig?

Svar: I dagsläget rekommenderas alla, oavsett om man genomgått Covid-19 infektion eller inte, att vaccinera sig.

Fråga: Kan jag vaccineras om jag tar mina anti-reumatiska eller immundämpande läkemedel?

Svar: Ja, det kan du.

Om du behandlas med rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon, Truxima och Ruxience) bör man passa in vaccinationen i ett intervall mellan behandlingarna.

Du bör vänta med vaccinationen minst 4 månader efter din senaste rituximabbehandling. Du bör tidigast erhålla nästa rituximab-behandlingen 2 veckor efter sista vaccindosen. Detta beror på att rituximab påverkar antikroppsbildningen, och vi föreslår detta schema så vaccinationen skall fungera så bra som möjligt.

Det är inte farligt att vaccinera sig om man behandlas med rituximab.

Uppdatering från SRF 7 juni 2021

Det är sedan länge känt att patienter som behandlas med anti-B-cellsbehandling (rituximab) får ett lägre antikroppssvar vid t ex influensa- och pneumokockvaccination. Detta gäller även i viss mån för patienter som behandlas med methotrexate. Det är därför inte förvånande att de små studier som hittills är gjorda på patienter med dessa läkemedel där två doser vaccin mot COVID-19 är givet också får ett lägre antikroppssvar än friska individer. Viktigt att komma ihåg är att det inte finns vetenskapliga studier som talar för att en lägre antikroppsnivå påverkar skyddet mot infektionen.

Än så länge rekommenderats inte någon paus eller utsättning av immunmodulerande / anti-reumatiska läkemedel i samband med vaccination. Undantag är rituximab: Patienter som behandlas med rituximab bör vaccineras minst 4-6 månader efter sista rituximab behandlingen.

Här hittar du hela dokumentet om vaccination och reumatisk sjukdom: SRF

Fråga: Kan vaccinet påverka hur min medicin fungerar?

Svar: Nej.

Fråga: Vem ska jag rådfråga före vaccination – min allmänläkare eller reumatolog?

Svar: Om du har specifika frågor kring din reumatiska sjukdom eller dess behandling så bör du prata med din reumatolog. Övriga frågor bör du diskutera med din husläkare.

Fråga: Hur är det med biverkningar av vaccinet?

Svar: Det är för tidigt att kunna ge ett definitivt svar, men så här långt är de vaccin som testats anmärkningsvärt säkra och biverkningarna är jämförbara med den typ av biverkningar vi känner till från vaccin mot säsongs-influensa .

Fråga: Vad ska jag göra om jag försämras i min reumatiska sjukdom av vaccinationen?

Svar: Kontakta din reumatolog.

Fråga: Vad gör jag om jag får oroande biverkningar av vaccinationen?

Svar: Det är osannolikt, men kontakta i första hand din husläkare. Om biverkningarna på något sätt verkar påverka din reumatiska sjukdom, kontakta din reumatolog.

Fråga: Kan vaccinet aktivera min sjukdom?

Svar: Det är osannolikt, men vi har inte tillräckligt med erfarenhet att svara på det än.

Fråga: Kommer jag behöva vaccin årligen på samma sätt som andra vaccinationer, ex. influensan?

Svar: Det är möjligt, men vi vet inte än.

Fråga: Kan det uppstå långsiktiga biverkningar av vaccinationen?

Svar: Det är för tidigt för ett definitivt svar, men än så länge är samtliga vaccin anmärkningsvärt säkra.

Fråga: Har jag ökad risk att få Covid-19?

Svar: Nej, det finns inget som talar säkert för att patienter med reumatiska sjukdomar har högre risk att insjukna i covid-19.

Fråga: Har jag ökad risk att få svår Covid-19?

Svar: I de allra flesta fall ökar inte risken för svår Covid-19 på grund av din reumatiska sjukdom i sig. Däremot kan vara risken vara ökad om du har andra riskfaktorer såsom exempelvis njurdialys, allvarligt lungengagemang, eller andra riskfaktorer som definierats av Folkhälsomyndigheten.

Fråga: Ökar min behandling risken för svår Covid-19?

Svar: De allra flesta läkemedel som används för reumatiska sjukdomar har inte visats vara associerade med en svårare sjukdom eller ökad risk för död i Covid-19. Fram till idag är de enda behandlingarna, som visat sig ha ett möjligt samband med förvärrad COVID-19, behandling med mer än 10 mg kortison dagligen och möjligen behandling med rituximab.Facebook-kommentarer

1 reaktion på ”Frågor och svar om vaccinationer från SRF”

  1. Ann-Christin Qvarsell

    Har vaccinerat mig med pfizers vaccin mot corona. Minskar metotexrate effekten av coronavaccinet? Information om att så kan vara fallet finns på reumatikersida i USA.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *