Valet 2022 - Reumatikerförbundet

Valet 2022

Den 11 september går svenska folket till valurnorna. För Reumatikerförbundets medlemmar är vissa frågor viktiga att lyfta. Att leva med en kronisk sjukdom innebär tyvärr ofta en sämre hälsa och sämre livsvillkor. Valet 2022 handlar för våra medlemmar om att rätten till en god, jämlik och personcentrerad vård tas på allvar.

Reumatikerförbundet driver tre huvudfrågor inför valet och arbetar med att uppmärksamma frågorna på olika nivåer. Det gäller att anta en nationell strategi för kroniskt sjuka, att på regional nivå ta fram planer för vård av kroniskt sjuka, och att varje kommun ska ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering.

”Nästan halva befolkningen har någon kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har två eller fler. Många påverkas i sin vardag genom hela livet.”

Källa: Vårdanalys

Våra medlemmars budskap inför valet 2022

Klicka på rubriken för att läsa hela budskapet.

Stärk vården för personer med kronisk sjukdom!

Trots riktlinjer och vårdprogram för människor med kroniska sjukdomar får de inte alltid den vård de behöver. De prioriteras ofta lägre än andra patientgrupper och hamnar längst bak i kön. Det leder till onödigt lidande och dessutom ökade kostnader, eftersom människor sjukskrivs mer och längre än om de hade fått snabbare hjälp.

Så här säger Reumatikerförbundets medlemmar:

Reumatikerförbundet vill ha en god, jämlik och personcentrerad vård oavsett var i landet och på vilken vårdnivå vi befinner oss. Vård och rehabilitering ska bygga på ett partnerskap där de professionella lyssnar på patienten och de anhöriga och ser bortom en specifik diagnos.

Vi behöver ett patientkontrakt där det framgår vad vi gemensamt kommit överens om. Vi behöver också en individuell plan med ett tydligt mål och en fast vårdkontakt som hjälper oss att koordinera alla de olika vårdkontakter vi har. Vi vill ta ansvar för vår egenvård, men för att det ska fungera måste vi få verktyg för det, exempelvis i form av patientutbildning. Samordningen mellan olika vårdnivåer måste också bli bättre.

Gemensamt för många reumatiska sjukdomar är att de är svåra att upptäcka. Det kan därför ta tid innan rätt diagnos ställs. Ju längre tid som en person med reumatisk sjukdom går utan diagnosspecifik behandling desto större är risken att sjukdomen får långvariga konsekvenser. Goda exempel finns för hur tillgängligheten i vården kan förbättras, något som i sin tur leder till rätt diagnos i rimlig tid. Vi ser digitalisering som en möjlighet och vill att den ska ingå som en naturlig del i all verksamhetsutveckling – inte vara ett eget spår.

Vi står inför en stor omställning till god och nära vård som innebär att primärvården ska stärkas och fungera som navet i vården, men för att klara det krävs en nationell samordning.

Nu behövs en kraftsamling för att den lagstadgade principen om vård efter behov verkligen ska efterlevas!

Ladda ner material!

Hallå där, politiker!

Broschyren Hallå där politiker! Printa ut själv och dela ut!

Hallå där medlem!

Hallå där medlem!

Diskutera och säg din mening i medlemsforumet! Vad brinner du för? Hur kan vi på bästa vis påverka? Vad händer där du bor? Får du ingen rehabilitering? Ta del av veckans frågeställning och var med och påverka valet! Logga in 

Är du förtroendevald? Logga in och dela tips och råd om hur vi kan aktivera medlemmar och föreningen inför valet! Logga in

Rehabenkäten 2022

Under våren har många av våra medlemmar gett sin röst i en enkät där de har delat med sig av sina erfarenheter om tillgången till rehabilitering från norr till söder i Sverige. Har reumatiker tillgång till rehabilitering när de behöver den och får alla den information och planering som behövs? Nu finns rapporten där du kan ta del av resultaten.

Hela Sverige

Utvalda regioner

Hallå där!

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande, säger att ”kroniskt sjuka ska inte stå längst bak i kön – vi ska stå först!” Något som visar sig vara långt ifrån verkligheten.

Helena Flodström har diagnosen SLE men har också flera diagnoser som påverkar hennes liv och möjligheter. Vad krävs för att vården ska fungera bra för henne?

Lever du med en reumatisk, kronisk sjukdom?
Har du Instagram eller Facebook? Har du något du vill säga inför valet 2022? Skriv i sociala medier och använd hashtaggarna #detblirbarasämre #detkanbarablibättre och #reumatikerförbundet så hittar vi dig! Du kan också mejla oss.

Nyheter och aktuellt

Debattartiklar och andra nyheter om Reumatikerförbundets aktiviteter och påverkan inför valet 2022.

Valspurt

Valspurt

Under våren och sensommaren har Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson, 2:e vice ordförande Pia Lennberg, och intressepolitiskt ansvariga Eva-Maria Duvfa träffat ...
Så vill riksdagspartierna förändra hälso- och sjukvården efter valet

Så vill riksdagspartierna förändra hälso- och sjukvården efter valet

Innan sommaren skickade Reumatikervärlden ut en enkät till samtliga riksdagspartier. 1. Hur ska regeringen se till att kroniskt sjuka får ...
Reumatikerförbundet i Almedalen: Stärk vården för kroniskt sjuka

Reumatikerförbundet i Almedalen: Stärk vården för kroniskt sjuka

Med bättre vård för kroniskt sjuka som utgångspunkt kommer Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson att delta i några seminarier och paneldebatter ...
Rehabundersökningen 2022

Rehabundersökningen 2022

Under våren har många av våra medlemmar gett sin röst genom att delta i en enkät och dela med sig av sina erfarenheter om tillgången till rehabilitering från norr till söder i Sverige. Har reumatiker tillgång till rehabilitering när de behöver den och får alla den information och planering som behövs? Vi tackar för insatsen och nu finns rapporten där du kan ta del av resultaten. ...
Rehabilitering på agendan för äldre

Rehabilitering på agendan för äldre

Att äldre som omfattas av den kommunala sjukvården ska få till gång till rehabilitering är en fråga som Reumatikerförbundet jobbat för/drivit i många år och nu ser den ut att bli verklighet ...
lena hallengren 2022 sommar

Stärk vården för personer med kronisk sjukdom

Det var budskapet när Reumatikerförbundet träffade Socialminister Lena Hallengren (S) för ett samtal. 2:e vice ordförande Pia Lennberg och Eva-Maria ...
Vårdbesök

Kroniskt sjuka är pandemins stora förlorare

Alldeles för många av våra medlemmar med en kronisk sjukdom har hamnat sist i vårdkön under pandemin. I två enkäter har medlemmar svarat på frågor om vilken vård de fick under pandemin och om hur de mådde. Tillsammans visade de att väldigt många inte fick den vård de behövde och att många upplevde en kraftigt försämrad hälsa.  ...
Kroniskt sjuka drabbas när kompetens saknas

Kroniskt sjuka drabbas när kompetens saknas

Kroniskt sjuka personer riskerar att inte få den specialiserade rehabilitering de behöver, eftersom specialistvården dräneras på kompetens. ...
Bassängträning

Bassängupproret

Bassängträning är en stor del av många av våra medlemmars möjligheter till träning som både behövs och är möjligt att klara av. Nu följer Reumatikerförbundet upp och tar tempen i landets bassänger med frågan om hur det står till ute i landet. Försämringarna har stor negativ påverkan på våra medlemmars hälsa ...
Hos tandläkaren

En av fem medlemmar har dålig munhälsa

Tänk dig att inte ha råd att gå till tandläkaren? Sådan är vardagen för 20 procent av förbundets medlemmar som avstår regelbundna tandläkarbesök av ekonomiska skäl och 7 procent har ingen kontakt med tandvården alls – det visar preliminära resultat från en färsk undersökning. Nu intensifierar förbundet sitt opinionsarbete för en mer jämlik tandvård ...

Mediabevakning – Reumatikerförbundet i press, radio och TV

Här hittar du länkar till debattartiklar som skrivits av Reumatikerförbundet på riksnivå. Här finns också debattartiklar där Reumatikerförbundet står med som undertecknare, artiklar där förbundet använts som källa och material.

Följ oss i sociala medier

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng