Valspurt - Reumatikerförbundet

Valspurt

Under våren och sensommaren har Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson, 2:e vice ordförande Pia Lennberg, och intressepolitiskt ansvariga Eva-Maria Duvfa träffat politiker med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, bland annat i Riksdagen och under Almedalsveckan. Ute i landet har lokalföreningar och distrikt också gjort sitt bästa för att uppmärksamma förbundets valfrågor. Nu räknar vi ner dagarna till valet!

Temat på alla träffar har varit rehabilitering, vi har berättat om resultaten från rehab-enkäten från i våras och om behovet av Nationella riktlinjer. En stor framgång är att regeringen äntligen (juni 2022) gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vi har under många år efterlyst en tydligare nationell styrning eftersom det ser så olika ut beroende på i vilken region du bor.

Alla ska få det stöd de behöver på lika och rättvisa villkor!

Läs om hur politiker från våra riksdagspartier svarar på frågor om hälso- och sjukvård här

Mer om våra valfrågor hittar du på vår valsida

#alltkanbarablibättre

Hallå där politiker!

Utanför Riksdagen sprang vi dessutom på partiledaren Ulf Kristersson (M), som fick med sig ”Hallå där politiker!”, dagens bästa läsning, förmodar vi. #alltkanbarablibättre hoppas vi!

Ordförande Lotta Håkansson pratar valfrågor med Camilla Waltersson Grönvall (Moderaterna). Särskilt om vikten av rehabilitering och det behövs mer forskning om kvinnors sjukdomar och kvinnohälsa. 
#alltkanbarablibättre hoppas vi.

Socialminister Lena Hallegren (i mitten) tog emot 2:e vice ordförande i Reumatikerförbundet Pia Lennberg (till vänster) och Eva-Maria Dufva (till höger) som är intressepolitiskt ansvarig på förbundet.

Panelsamtal av Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening i Almedalen för bättre samordning av nationella behandlingsriktlinjer och vårdprogram. Deltog gjorde även ansvariga på allmänläkarna-SFAM, Socialstyrelsen och SKR samt riksdagsledamot @camillawaltersson . #detkanbarablibättre

Lotta i dagens sista panel för SFAM-Sveriges allmänläkarförening om deras program för Världens bästa primärvård:- Positivt med krav på att patienten ska ha rätt till en fast vårdkontakt, men kan vara även annan yrkesgrupp än allmänläkare, som fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska. Hon poängterar även att reformen måste göras med de kroniskt sjuka i fokus, så att de inte trängs undan av andra, liksom för att de ska kunna ha en fast vårdkontakt även inom reumatologin eller i andra subspecialiteter.
Lotta i dagens sista panel i Almedalen för SFAM-Sveriges allmänläkarförening om deras program för Världens bästa primärvård:- Positivt med krav på att patienten ska ha rätt till en fast vårdkontakt, men kan vara även annan yrkesgrupp än allmänläkare, som fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska. Hon poängterar även att reformen måste göras med de kroniskt sjuka i fokus, så att de inte trängs undan av andra, liksom för att de ska kunna ha en fast vårdkontakt även inom reumatologin eller i andra subspecialiteter.
Lotta i panelen på ett välbesökt första seminarium i Almedalen av @praktikertjanst: Så kan primärvården bli navet i svensk hälso- och sjukvård. ”Vi ser att många med kronisk sjukdom åker runt i systemen. Deras kontak i primärvården måste stärkas.” En panel an nationella och regionala beslutsfattare överens: primärvårdens långsiktiga ekonomi måste stärkas. Det måste utbilda många fler specialister, de måste få bättre arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling. #detkanbarablibättre

Lotta Håkansson träffar Acko Ankarberg (KD) ordförande i socialutskottet. Samtal om våra valfrågor där rehabilitering står i centrum. Hur viktigt det är att lagar/lagändringar som görs också får genomslag i verkligheten.
Lotta Håkansson träffar Acko Ankarberg (KD) ordförande i socialutskottet. Samtal om våra valfrågor där rehabilitering står i centrum. Hur viktigt det är att lagar/lagändringar som görs också får genomslag i verkligheten.

Sofia Nilsson (C), ledamot i socialutskottet som fick en genomgång av rehabenkäten. ”Vi måste satsa mer på hjälpmedel och rehabilitering för att alla ska få möjlighet till en god hälsa och att kunna arbeta och bidra till samhället, säger Sofia Nilsson, riksdagsledamot, Centerpartiet.”
Träff med Kristina Nilsson (S) vice ordförande i socialutskottet om rehabilitering, vi gick igenom rehabenkäten och pratade om vad som behöver göras för en rättvis tillgång till rehabilitering och hjälpmedel. Idag finns inga Nationella riktlinjer för rehabilitering det behövs.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng