​Vårdforskningsstipendium till forskning om övertrötthet - Reumatikerförbundet

​Vårdforskningsstipendium till forskning om övertrötthet

Hur ser du på utmärkelsen?
– Det är verkligen en stor ära att få denna utmärkelse men framför allt är det en bekräftelse på att det vi gör faktiskt är av betydelse för dem som lever med en reumatisk sjukdom och det är det viktigaste.

Hur påverkar övertrötthet en person som har reumatoid artrit?
– Tröttheten har visats påverka en person både fysiskt, mentalt och emotionellt. Ungefär 50 % av personer med reumatisk sjukdom har det som definieras som uttalad eller svår trötthet och många beskriver att tröttheten till och med kan vara svårare att hantera än smärtan. I och med den förbättrade farmakologiska behandlingen av reumatiska sjukdomar kan man ofta förhindra ledförstörelse och funktionsinskränkning och många personer med reumatisk sjukdom har krav på sig att kunna prestera som en ”frisk”.

Hur kan man förbättra sitt tillstånd om ett av symtomen är trötthet?
-Forskning visar på vikten av fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom vilket ytterligare ökar kraven på personer med reumatisk sjukdom, där tröttheten utgör en stor barriär för att orka träna. De som beskriver störst inverkan av tröttheten är personer med många sociala roller som skall få ihop tid och energi till både arbete, familj samt ta hand om sig själv och träna. Och det är detta som vår forskning handlar om.

Din forskning sätter patienten i centrum. Varför jobbar du med personcentrerad vård?
-Jag är övertygad om att när patient och behandlare jobbar tillsammans och gemensamt resonerar kring vad som skulle kunna vara den bästa behandlingen och på vilket sätt denna behandling skall utföras så blir det mycket bättre än om jag som behandlare talar om för patienten vad hen skall göra och sedan lämnar patienten att på egen hand försöka implementera detta i sitt liv. Om vi ”slår våra kloka ihop” blir det så mycket bättre än om vi jobbar var för sig. Och att hela teamet är med, patient, närstående och alla yrkeskategorier, i olika konstellationer beroende på vilket behov och vilka resurser (både patientens resurser och vårdens resurser) som finns. För mig är personcentrerad vård win-win.

Varför är det viktigt att vården är personcentrerad?
-Patienten får en vård utifrån det som är viktigt för hen och vården kan undvika att lägga resurser på sådant som patienten inte är i behov av.

Fakta om Vårdforskningsstipendiet:
Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kronor. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/ rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta med mera.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng