Världsledande reumatologisk forskning vid Karolinska Institutet får Nanna Svartz stipendium - Reumatikerförbundet

Världsledande reumatologisk forskning vid Karolinska Institutet får Nanna Svartz stipendium

Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi och Sven-Erik Sonesson, professor emeritus, barnkardiologi vid Karolinska Institutet får Nanna Svartz stipendium för framstående reumatologisk forskning 2020. De har tilldelats utmärkelsen för sitt mångåriga samarbete kring medfödda hjärtblock som kan drabba foster till mödrar med vissa reumatiska sjukdomar.

Vid medfött hjärtblock kan de elektriska impulser som genereras i förmaket och under normala förhållanden bestämmer hur ofta hjärtat skall pumpa inte passera vidare till kammaren. Kammaren får en egen, betydligt långsammare rytm och i sin mest uttalade form kan blocket bli livshotande. Hjärtblock kan drabba foster till mödrar med reumatiska sjukdomar som Sjögrens syndrom eller SLE som har utvecklat särskilda antikroppar. Antikropparna passerar över moderkakan och kan påverka fosterhjärtat och orsaka hjärtblocket som oftast upptäcks under vecka 18-24 i graviditeten.

Wahren-Herlenius och Sonesson har identifierat de sjukdomsframkallande autoantikropparna och utvecklat ny metodik för övervakning av fostrets elektromekaniska hjärtfunktion. Med dessa fynd har ett kliniskt program skapats som erbjuds kvinnor med högriskgraviditeter. De har nyligen visat att detta omhändertagande leder till att hjärtblock kan upptäckas i tid för behandling, att det med behandling går att återställa en normal hjärtrytm, och att dödligheten stannat på 4% jämfört med de 20-30% som rapporterats internationellt. Man har även studerat hur mödrarna och familjen upplever situationen och erbjudit ett hem-monitoreringsprogram för att kunna få en mer frekvent övervakning av fostrets hjärta under den period av graviditeten då hjärtblocket brukar debutera.

-Den forskning som vi uppmärksammar idag har skett i nära samverkan med patienter, och möjliggjort för vården att rädda liv. Wahren-Herlenius och Sonessons samarbete har varit en förutsättning för framgång och har stor betydelse för patienters liv och hälsa.  Nu är det upp till andra länder att dra lärdom av detta sätt att arbeta med patienter som har Sjögrens syndrom eller SLE. – Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Stipendiet på 150 000 kronor delas ut i samband Svensk Reumatologisk Förenings Årsdag som sker digifysiskt den 25 september 2020.

Årets mottagare

Det är en stor ära då vi jobbat med det här i många år och det glädjer mig särskilt att mindre vanliga sjukdomar uppmärksammas och får stöd. Vårt arbete bidrar till att ge kvinnorna och deras barn ett förättrat medicinskt omhändertagande och att barnen i slutändan får en god hjärtfunktion. – Marie Wahren-Herlenius.

– Jag känner mig överraskad, hedrad och glad för att på detta sätt uppmärksammas för de erfarenheter som jag gjort då jag försökt hjälp de gravida kvinnor där deras ofödda barn drabbats, eller riskerat att drabbas av medfött hjärtblock. Även om medfött hjärtblock är ovanligt har jag under 20 års tid kunnat utveckla diagnostiken, se hur fosterhjärtat påverkas av mammans antikroppar, hur hjärtblock utvecklas och svarar på behandling, samt få en bra bild av hur barnen klarar sig under uppväxten. Vi vet mer om risken med olika antikroppar, när blocken inträffar och faran är över, att vi kan påverka förloppet och att det går mycket bättre för barnen än vad det står i moderna läroböcker. – Sven-Erik Sonesson.

Se intervjuer och presentationer av forskarna och forskningen

Om Marie Wahren-Herlenius

Marie Wahren-Herlenius är professor och tillträdande prefekt, Institutionen för Medicin vid Karolinska Institutet, Solna. Hennes forskargrupp arbetar med att försöka förstå den patogena processen vid både Sjögrens syndrom och hjärtblock för att kunna utveckla metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla dessa sjukdomstillstånd.

Om Sven-Erik Sonesson

Sven-Erik Sonesson är pensionerad men forskningsaktiv professor och överläkare i barnkardiologi vid Karolinska Institutet. Som kliniskt verksam barnkardiolog var han sedan början av 90-talet ledande i uppbyggnaden av den fosterkardiologiska verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hans genomgående intresse har varit att utveckla fosterekokardiografiska tekniker att diagnosticera hjärtarytmi och hjärtfunktion. I slutet på 90-talet påbörjades ett forskningssamarbete kring medfödda autoantikroppsmedierade hjärtblock med Marie Wahren-Herlenius forskargrupp.

Om Stipendiet till Nanna Svartz minne

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Här kan du läsa vilka som tidigare tagit emot stipendiet till Nanna Svartz minne.

Här kan du läsa mer om diagnoserna Sjögrens syndrom och SLE.
Här kan du läsa om vilken forskning som Reumatikerförbundet stöder kring Sjögrens syndrom och SLE.

Du kan engagera dig – som medlem

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng