Världsunik studie om kost mot JIA - Reumatikerförbundet

Världsunik studie om kost mot JIA

Kan kost fungera som behandling vid barnreumatism? Det undersöks nu vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket Reumatikervärlden berättat om tidigare. Studien har väckt ett enormt intresse.

Det finns inga tidigare vetenskapliga studier kring kostens påverkan på barnreumatism, så intresset är enormt och familjer från hela landet hör av sig och vill vara med i studien, berättar Lillemor Berntsson som har jobbat som barn reumatolog sedan 1991, och som sedan 1996 även forskar på området. Hon berättar att iden till den pågående koststudien till stor del bygger på de erfarenheter hon har fått av att möta sjuka barn och deras familjer genom åren.

– En vanlig fråga jag har fått från föräldrar genom alla år är: ”Vad kan vi göra själva? Kan vi ändra något i vår kost för att påverka sjukdomen? Men efter­ som det inte har funnits några vetenskapliga studier på området har jag inte kunnat ge några råd, säger hon. Samtidigt berättar Lillemor Berntsson att det sedan länge är känt att tarmen utgör kroppens största immunologiska organ och att den till stor del reglerar hur kroppens immunförsvar fung­erar.

Dessutom finns det sedan tidigare ett vetenskapligt stöd för att processad halv- och helfärdig mat har en negativ inverkan på immunsystemet, bland annat på grund av att den innehåller ogynnsamma komponenter. Mot den här bakgrunden initierade Lillemor Berntsson – som första forskare i världen – en vetenskaplig studie om kostens påverkan på barnreumatism.

Vi har sedan länge behandlat barnreumatism medicinskt, och vi har forskat på biomarkörer. Men kosten har ingen tagit tag i. Samtidigt vet vi att det finns ett otroligt stort behov av att hitta nya behandlingsmetoder.

Hennes studie – som inleddes år 2017 och som till stor del är finansierad av Reumatiker­förbundet – bygger på en kost hämtad från ett forsknings­centrum i Seattle i USA, där forskaren och läkaren David Suskind kunnat påvisa att just den här kosten haft en god effekt på barn med inflammatorisk tarmsjukdom, även om den inte ger fullständig läkning i tarmen.


”Den här studien
kräver verkligen
engagemang och
motivation.”

Kosten består bland annat av kött, fisk, ägg, skaldjur, nötter, frukt och grönsaker samt endast en begränsad mängd mejeripro­dukter. Vidare är gluten och socker helt uteslutet ur kosten, främst på grund av att man därigenom utesluter vissa komplicerade kolhydrater. Viktigast av allt är dock att kosten är fri från ämnen som uppstår när man processar maten samt att den är fri från konsistensgivare.

-Enkelt beskrivet innebär den här kosthållningen att man äter livsmedel som i djurförsök har haft en gynnsam inverkan på tarmens immunsystem, berättar Lillemor Berntsson.
Målet med studien är att ta reda på om den här kosten kan ha någon effekt mot inflammation hos barn med konstaterad inflam­matorisk ledsjukdom, och om den därmed kan användas som alternativ eller kompletterande behandling mot sjukdomen.

Alla som deltar i studien har kontakt med en dietist som till­sammans med läkare följer dem under studiens gång. Deltagarens familj får även ett recepthäfte att hålla sig till samt olika tips för att underlätta i vardagen. Kosten ska hållas strikt i minst en månads tid, men gärna i upp till tre månader.

-Hittills har totalt 23 barn och unga deltagit, varav 16 personer har hållit sig till den här kosten i mer än en månad, berättar Lille­mor Berntsson.

Än så länge är för tidigt att uttala sig om resultaten i studien. Däremot kan Lillemor Berntsson berätta att preliminära data inger hopp. Jag jobbar just nu med att få resultaten från de första studierna publicerade, så innan dess kan jag inte uttala mig så mycket. Men vad jag kan säga är att de första preliminära resultaten är tillräckligt goda för att vi ska ha skäl att fortsätta de här studierna och för att vi med säkerhet ska kunna säga att det behövs mer forskning på området, säger hon.

Eftersom studien är helt unik i sitt slag förstod Lillemor Berntsson att den skulle få stor medial upp­märksamhet. Däremot hade hon aldrig kunnat ana vilket genom­slag den skulle få bland patienter och anhöriga runtom i landet.

Jag är helt överrumplad av hur många föräldrar det är som hör av sig med intresse om att delta i studien.

Det är familjer över hela landet som kontaktar mig, säger hon och tillägger att det dessvärre är svårt att delta i studien om man inte bor i närheten av Uppsala.

-Jag måste kunna följa upp varje deltagare kontinuerligt under minst ett år. Därför är det väldigt viktigt att man bor här i närheten, berättar hon.
Ytterligare kriterier för att kunna delta i studien är att både barnet och föräldrarna är motive­rade, berättar hon. Den här studien kräver verkli­gen engagemang och motivation, det är trots allt en stor omställ­ning som hela familjen måste göra, varje dag. Därför är det jätteviktigt att även barnet är motiverat, inte enbart föräldrar­na. När det gäller mindre barn är det såklart svårt att kräva engage­mang, men vad gäller äldre barn är det ett krav, säger hon.

För de familjer som inte har möjlighet att delta i studien, men som ändå vill testa att lägga om sin kosthållning, berättar Lille­mor Berntsson att det finns några ganska enkla grundregler att förhålla sig till.

Råd
Försök att laga mat från grunden så mycket det bara går, undvik skräpmat och försök att få in så mycket frukt och grönt som möjligt, varje dag. Om man lyckas få in detta i sin vardag har man kommit långt på vägen.


Lillemor Berntssons koststudie väntas pågå fram till år 2021, men redan nu säger hon att det finns mycket som tyder på att forskning­en om kost som behandling mot inflammation bara är i sin linda. Jag märker redan nu att flera olika forskningscentrum refere­rar till den här studien och jag är övertygad om att det kommer att hända saker framöver. Vi är bara i startgroparna för att förstå tarmens och kostens roll vid barnreumatism, avslutar hon.

Syftet med studien är
att undersöka om en kost, som kallas antiinflamma­torisk, kan ha effekt mot inflammation hos barn med konstaterad inflammatorisk ledsjukdom, JIA. Kosten består bland annat av kött, fisk, ägg, skaldjur, nötter, frukt och grönsaker samt endast en begränsad mängd mejeriprodukter. Målgruppen för studien är barn och ton­åringar i åldern 1-16 år som har diagnosen JIA. Målet är att i första hand prova kosten strikt i en månad, men helst upp till tre månader.

Läs mer om kost, barnreumatism (JIA)

Text: Malin Letser
Bilder: Unsplash
Ur Reumatikervärlden 2/2020
Tema: Smärta

Bli medlem!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till information om din diagnos och hur det är att leva med den. Du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen och stödjer samtidigt arbetet med att förbättra villkoren för alla reumatiker.

Bli medlem

Det kostar 250 kronor per år och ger dig en rad medlemsförmåner som Reumatikervärlden. Välkommen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng