#ViBehöverVarandra v3 - Reumatikerförbundet

#ViBehöverVarandra

I Sverige lever mer än en miljon barn och vuxna med en reumatisk sjukdom. Många lever med smärta, trötthet och nedsatt rörlighet på grund av sin sjukdom. Reumatikerförbundet arbetar både för en bättre och mer tillgänglig vård för de som behöver den och är samtidigt en viktig mötesplats för dig som vill få information, stöd och möjlighet att träffa andra i liknande situation. Tack vare våra medlemmar och givare blir allt detta möjligt – vi behöver varandra!

Vi behöver dig!

Reumatikerförbundets anslag är en viktig del i forskarnas kamp för att lösa reumatismens gåta. Vi är, näst efter staten, den största enskilda givaren i Sverige till den reumatologiska forskningen. Framgångsrik forskning har bidragit till effektiva behandlingar som ger många människor med reumatiska besvär en lättare vardag. Det är möjligt tack vare alla våra givare som till största delen består av privatpersoner.

Behöver du oss?

Är du eller någon nära anhörig reumatiker? Som medlem i Reumatikerförbundet får du kunskap om din diagnos och håller dig informerad om den senaste forskningen. Samtidigt stödjer du arbetet med att förbättra villkoren för alla reumatiker. Du får även råd, stöd och möjlighet att träffa andra i liknande situation, både på nätet och genom regelbundna träffar. Bli medlem du också – de goda skälen är många!

Kom med i vår gemenskap och hjälp oss att besegra reumatismen. Här kan du läsa några av våra medlemmars berättelser. Vill du berätta din historia? Dela den med våra medlemmar!

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng