Aktuellt

Kost och inflammation – en utmaning för forskningen

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är den vanligaste reumatiska sjukdomen hos barn. Idag behandlas barn med immundämpande läkemedel men trots förbättringar står närmare hälften av barnen kvar på medicineringen efter många års sjukdom.

Delta i vårruset

Vårruset 2020 är inställt!Se mer information på vårrusets hemsida. Vi vet att många med reumatiska sjukdomar kan må bättre av att röra på sig. Delta

Engagerad patient i samtal med läkare

Aktuellt om myosit

Myositer – tre sällsynta diagnoser har blivit sex Det senaste decenniets molekylära forskningsupptäckter har gett ökad förståelse för hur myosit uppkommer och väcker hopp om

Stöd i forskning för varmvattenträning

I de senast reviderade rekommendationerna för Modern ReumaRehabilitering (2019), som tagits fram på uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening, sammanställs det vetenskapliga stödet för bassängträning: För

Så räddar ni varmvattenträningen

Bevarandet av varmvattenträning skapar lokalt engagemang och leder till namninsamlingar, upprop, politiska uppvaktningar, debattartiklar och insändare riktade mot lokala beslutsfattare. Det finns exempel på hur

Vad har hänt med sjukförsäkringen?

Forskning om utvecklingen från trygghet till individens ansvar De senaste åren har tillämpningen av lagar och regler blivit stramare och i dag handlar Socialförsäkringen mindre

Juristen: Så får du rätt mot Försäkringskassan

Om Försäkringskassan säger nej till sjukpenning eller sjukersättning kan du överklaga. Juristen Patrik Magnusson, som arbetar specifikt med ärenden som rör sjukförsäkringen, berättar hur du

Många medlemmar oroar sig över sjukförsäkringen

Eva-Maria Dufva, intressepolitisk talesperson på Reumatikerförbundet, berättar vilka som är de vanligaste medlemsfrågorna gällande sjukförsäkringen och vad förbundet gör för att påverka politiskt. Hur tycker

Fysisk aktivitet & träning

Det är vetenskapligt belagt att träning och fysisk aktivitet är bra för reumatiker. För många diagnoser är det en nödvändig del av behandlingen. Just för

En påminnelse på alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag har en särskild betydelse för oss på Reumatikerförbundet – det påminner oss om hur viktigt det är att vara uppmärksam på hjärtat

Kom till rätta med dina magproblem

Symtom från magen i samband med ledvärk kan vara tecken på samsjuklighet. Hjälp finns – men det gäller att reda ut vad besvären beror på.

Samsjuklighet – samband som kan överraska

Reumatiska sjukdomar kan föra med sig högre risk att drabbas av andra sjukdomar, som skört skelett och hjärtproblem. Samsjuklighet är ett stort och komplicerat forskningsfält

En hjälpande hand till Serbien

Reumatikerförbundet utbildar och tränar sedan många år RA-instruktörer som har till uppgift att i sin tur utbilda vårdpersonal. Under 2019 utbildade vi sex nya RA-instruktörer i Serbien.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!