Behöver du oss?

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till fördjupad kunskap, medlemstidningen Reumatikervärlden, de senaste forskningsrönen och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

#ViBehöverVarandra

Vi finns i formen av fysiska föreningar runt om i hela Sverige, men vi träffas också i olika digitala grupper via vår gemenskap på nätet – Inloggad. Här kan du gå kurser, få recept, träningstips och prata med andra som är i samma eller liknande situation som du själv.


Väljer du att betala ditt medlemskap med avi, swish eller kort gäller medlemsavgiften för medlemskap fram till 2022-12-31.

Om du vill börja ditt medlemskap redan nu (och slippa betala för den del av året som redan har gått) föreslår vi att du tecknar dig för autogiro. Du kan välja att betala avgiften årsvis (250 kr för en rullande 12-månadersperiod) eller månadsvis á 21 kr/månad.

HÖSTERBJUDANDE

Väljer du i stället att bli medlem och betala avgiften efter den 1 oktober, så bjuder vi på perioden oktober-december och ditt medlemskap kommer då även att gälla för hela 2023.

Ditt medlemskap räknas från det datum du har betalat in din medlemsavgift. För att delta i reumatikerföreningarnas aktiviteter behöver du ha betalat din medlemsavgift.

Varför ska jag bli medlem?