JIA är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som debuterar i barndomen. Symtomen kvarstår ofta upp i vuxen ålder och eftersom JIA kan vara förenat med allvarlig samsjuklighet är det viktigt att sjukvården fortsätter att följa JIA-patienter även när de blivit vuxna, säger Helena Tydén, reumatolog vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Hon leder ett forskningsprojekt med fokus på långtidsuppföljning där vuxna JIA-patienter bjuds in populationsbaserat. Även individer med lindrig JIA som i dagsläget inte har kontakt med reumatolog bjuds in till studien. Forskarna undersöker bland annat faktorer som aktuell sjukdomsaktivitet, ögonstatus, kardiovaskulära riskfaktorer, levnadsvanor och upplevd livskvalitet.

Kartlägger sjukdomssamband

–En förhoppning med studien är att vi i framtiden ska kunna ge nyinsjuknade JIA-patienter och deras föräldrar bättre svar på frågor om prognos, samsjuklighet och hur JIA-diagnosen kommer att påverka deras liv. Vår ambition är bland annat att kartlägga ett eventuellt samband mellan JIA och ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Det är också viktigt att fånga upp vuxna JIA-patienter med pågående inflammatorisk sjukdomsaktivitet som i dagsläget inte har någon vårdkontakt, säger Helena Tydén, som fått ekonomiskt stöd för sin forskning från Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker.

–Forskningsstödet betyder otroligt mycket. Det är ett kvitto på att patientföreningarna betraktar vår forskning som relevant och viktig. När vi lär oss mer om de mekanismer som orsakar JIA och påverkar sjukdomsförloppet läggs grunden till framtidens individanpassade behandling som angriper orsakerna till sjukdomen.

Helena Tydén

Författare: Annika Wihlborg
Ur: Folkhälsa Sverige, Hälsoportalen by Mediaplanet, 14 mars 2023
Foto: Adobe, Privat