I rask takt minskar regioner och kommuner sina budgetar för tekniska hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. De inför abonnemangsavgifter och slopar högkostnadsskydd för hjälpmedel. De ser till att allt fler hjälpmedel ska bekostas av individen.

Hjälpmedel är därför på väg att bli en klassfråga.

De ökade kostnaderna slår hårt mot personer som redan tidigare är i en ekonomiskt utsatt situation, konstaterar Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson i en debattartikel som idag lagts upp på Aftonbladet.

Tillsammans med ordförandena för en lång rad patientföreningar kräver hon att regeringen agerar på de förslag Hjälpmedelsutredningen 2017 presenterade i betänkandet ”På lika villkor!”

Det behövs en tydlig nationell styrning för en jämlik hjälpmedelsförsörjning!

Här kan du läsa debattartikeln på Aftonbladet: Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga

Text: Henrik Mannerstråle

Bild: Adobe