Det är orimligt att reumatiker ska behöva byta ut biologiska läkemedel mot liknande preparat flera gånger, bara för att spara pengar. Om byten ändå sker måste det även framöver vara den behandlande läkaren som i samråd med patienten beslutar om detta – inte apoteken.

Det skriver förbundsordförande Lotta Håkansson på DN Debatt, tillsammans med Jon Thorkell Einarsson, ordförande för Svensk Reumatologisk Förening (SRF), med anledning av Läkemedelsverkets delredovisning om så kallade switchar i vården.