Lillemor Berntson är överläkare i Barnmedicin på Akademiska sjukhuset och har sedan många år haft ett extra stort intresse i inflammatoriska sjukdomar hos barn. Hennes forskning handlar till stor del om den vanligaste autoimmuna sjukdomen hos barn, juvenil idiopatisk artrit.