forskarporträtt

Livsstilsfaktorer och  reumatoid artrit
21 december 2023

Livsstilsfaktorer och  reumatoid artrit

Nu pågår en av världens största studier om hur levnadsvanor och miljöfaktorer kan påverka insjuknande i reumatoid artrit. Målet är att kunna lägga grunden för evidensbaserad rådgivning om exempelvis kost- och motionsvanor samt faktorer i arbetslivet, som stress, luftföroreningar och fysisk belastning.

Studie kan visa vad personer med ankyloserande spondylit bör äta
21 december 2023

Studie kan visa vad personer med ankyloserande spondylit bör äta

Ankyloserande spondylit (AS) kan ha en stor påverkan på livskvaliteten hos den som är drabbad. Medicinerna i dag är bättre än förr, men trots läkemedel upplever många människor ofullständig smärtlindring, trötthet och stelhet. I forskarvärlden funderar man nu på om kosten skulle kunna inverka på hälsan.

Tuffa sjukdomar kan möta tuffare motstånd
21 december 2023

Tuffa sjukdomar kan möta tuffare motstånd

Ett datorprogram ska hjälpa vården att skåda in i framtiden
21 december 2023

Ett datorprogram ska hjälpa vården att skåda in i framtiden

En ny app kan bidra till att fler kan jobba och må bra
21 december 2023

En ny app kan bidra till att fler kan jobba och må bra

I dag kan många människor med inflammatorisk ledsjukdom arbeta, tack vare ett tidigt omhändertagande, biologiska läkemedel och ett strukturerat vårdförlopp. Dock har 80 procent mer än en månads sjukfrånvaro per år.

Hur blir livet för vuxna med JIA?
19 december 2023

Hur blir livet för vuxna med JIA?

Ny forskning ökar kunskapen om samsjuklighet vid reumatoid artrit
19 december 2023

Ny forskning ökar kunskapen om samsjuklighet vid reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) kännetecknas av inflammation i lederna, men hur inflammationen eventuellt påverkar hjärnan är oklart. Forskning har visat att RA-patienter oftare drabbas av problem kopplade till hjärnan såsom depression och ångest samt försämrat minne och problemlösningsförmåga. Att inflammation i hjärnan leder till nervcelldöd vid MS och Alzheimers sjukdom är välkänt, men frågan om liknande processer påverkar hjärnan vid RA har inte studerats lika mycket.

Underbehandlade patienter med gikt kan få bättre hjälp
19 december 2023

Underbehandlade patienter med gikt kan få bättre hjälp

Gikt är en ledinflammation som kommer i attacker och gör mycket ont. Sjukdomen kan förebyggas effektivt med läkemedel, men trots det får bara en liten andel patienter med gikt behandling. Nu ska en forskargrupp i Dalarna ta fram ett nytt arbetssätt som förenklar behandlingsproceduren.

Mer kunskap om det tidiga artrosförloppet kan ge bättre behandling
19 december 2023

Mer kunskap om det tidiga artrosförloppet kan ge bättre behandling

Många studier om artros har omfattat personer vars leder är så påverkade att det syns förändringar på röntgen. Andra studier har omfattat personer med artros orsakad av en skada.

Robin Kahn om barnreumatism
16 mars 2023

Robin Kahn om barnreumatism

Lillemor Berntson om barnreumatiska sjukdomar
16 mars 2023

Lillemor Berntson om barnreumatiska sjukdomar

Robin söker svar på barns och föräldrars frågor
29 december 2022

Robin söker svar på barns och föräldrars frågor

När ett barn insjuknar i kronisk reumatisk ledsjukdom väcks många frågor hos både föräldrarna och barnet. Kommer mitt barn någonsin att bli friskt? Hur kommer det att gå? Och barnet undrar: varför blev jag sjuk? Nu ska Robin Kahn och hans forskargrupp försöka ta reda på svaren.