Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson har läst undersökningen.

Undersökningen lyfter fram många viktiga frågor som till exempel: Varför känner så många med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar att deras sexualitet inte tas på allvar, inte ens i sjukvården? Varför är det så många som inte vågar leva ut sin sexualitet, som blir diskriminerade och kränkta. Men framför allt, vad ska vi göra åt det? -- Lotta Håkansson.

Personer med funktionsnedsättningar utsätts för sexuella trakasserier, ofredanden och våld i högre utsträckning än befolkningen i stort. Det gäller kvinnor mer än män, men framför allt gäller det icke-binära*och personer med transerfarenhet.

Ett avsnitt handlar om barnafödande. I de fria svar som kommit in blir det tydligt att det är vanligt att kroniskt sjuka och funktionshindrade möter ett stort motstånd: De måste konfrontera fördomar om deras lämplighet som föräldrar, men de har även har egna rädslor att bearbeta och frågor de behöver få svar på. Flera vittnar också om att de inte fått den hjälp och det stöd de behövt av samhället och sjukvården.

Här får vi i ”funkisrörelsen” en ordentlig spark i rumpan. En uppmaning om att öka engagemanget så att kroniskt sjuka och funktionshindrade ska få ett bättre stöd i sin oro och sina funderingar kring sådant som ärftlighet och föräldraskap, och inte minst för att de ska få ett bättre bemötande i vården. -- Lotta Håkansson .

Undersökningen är starten för ett arbete med att skapa opinion och påverka beslutsfattare för att förbättra gruppernas livsvillkor. Som medlem i Funktionsrätt Sverige engagerar sig Reumatikerförbundet i arbetet.    

Undersökningen kommer inom kort att publiceras på projektets webbplats. Du hittar det här: Min sexualitet - min rätt

* Källa: RFSU Ungdom/ordlista. Icke-binär är en person som varken känner sig som tjej eller kille, utan till exempel som både och, mitt emellan, som ett annat kön eller inget kön, eller som har en flytande könsidentitet.

Text: Henrik Mannerstråle

Bild: Adobe