En av de mest populära och uppskattade rehabiliteringsformerna för personer med reumatisk sjukdom är träning i varmt vatten. Varmvattenbassängerna tillhandahålls av region och kommun. Det finns också privata utförare. På de flesta platser får reumatikerföreningar och distrikt egna tider för att arrangera träning på för sina medlemmar.

Reumatikerförbundet får signaler från medlemmar runtom i landet att tillgången till bassängträning försämras från år till år.

- Jag tar allvarligt på den signalen eftersom bassängträningen är oerhört viktig som rehabiliteringsform för personer med reumatiska sjukdomar, säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

I så gott som samtliga fall har nedstängningen av varmvattenbassänger runt om i Sverige motiverats med kostnader kopplade till bassängernas renoveringsbehov. Badanläggningarna som byggdes på 50-, 60- och 70-talet står inför stora renoveringsbehov. Genom att likställa effekten och nyttan av varmvattenbassängträning med annan träning väljer regionen rehabiliteringsformer som kostar mindre ur driftsynpunkt. Så har nedläggningen av varmvattenbassänger i bland annat Region Dalarna, Kalmar och Västra Götaland motiverats.

- Det finns en kvarvarande felaktig tro att moderna läkemedelsbehandlingar innebär att rehabilitering och klimatvård inte längre behövs. För mer än en tredjedel av reumatikerna är den moderna läkemedelsbehandlingen ineffektiv, och därför behöver reumatiker erbjudas annan effektiv behandling, säger Lotta Håkansson.

Det vetenskapliga stödet för varmvattenbassängträningens nytta sammanställs i rekommendationerna för Modern ReumaRehabilitering (2019), som tagits fram på uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening. Handledd bassängträning har större effekt på ledrörlighet och ledfunktion jämfört med egenträning på land. I Socialstyrelsens nuvarande riktlinjer rekommenderas sjukvården ordinera bassängträning för personer med reumatiska sjukdomar. Träningen ska vara ledd av specialutbildad vårdpersonal.

- Patienter med reumatiska sjukdomar tränar i varmvattenbassäng bland annat därför att den träningsformen avlastar knän och fötter. Muskler och leder tränas på ett skonsamt och effektivt sätt, säger Lotta Håkansson.

Reumatikerförbundet är kritisk till regionernas nedläggningsplaner av varmvattenbassängerna.

- Vi ställer oss tveksamma till neddragningar som regionerna gör och som drabbar patienter i behov av rehabilitering och varmvattenbassängträning. Bostadsorten ska inte avgöra människors möjlighet att leva ett friskare och mer aktivt liv, säger Lotta Håkansson.

Mer information:

Reumatikerförbundet har hittat ett trettiotal exempel på bassängnedläggningar och försämringar sedan 2015. Samtliga sex sjukvårdsregioner har stängt varmvattenbassänger de senaste två åren.

Norra sjukvårdsregionen

Luleå: Reumatikerföreningen Luleås medlemmar har minskat sina tider på Björkskatans hälsocentral för att priserna steg, det blev för dyrt medlemmarna.

Boden: Framtiden för Erikslunds hälsocentral i Boden med tillhörande bassäng är oviss. ”Vi är väldigt oroliga för att även bassängen ska stängas”, sa en förtroendevald från distriktsstyrelsen i reumatikerdistriktet Norrbotten.

Östersund: Remonthagens bassäng har varit stängd sedan i våras. Reumatikerdistriktet har i en debattartikel kritiserat regionens förslag av flytt av bassängverksamheten vid Remonthagen till Östersunds sjukhus. Man ifrågasätter om sjukhuset har den kapacitet behövs för att ta emot alla som är i behov av träning.

Älvsbyn: Sedan juni månad är kommunens simhall i Älvsbyn stängd på obestämd tid. Beslut om att reparera simhallen är fattat och reparationen förväntas påbörjas i år.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Uppsala: Bassängen vid Kungsgärdets sjukhus kommer att stängas om ett par år. Huset ska rivas. Tills vidare kan man bada där, men eftersom reningsverket är dåligt blir träningarna begränsade till ett minimum.

Bassängerna vid Akademiska sjukhuset och Samariterhemmet är borta sedan ett par år tillbaka. Reumatikerdistriktet i Uppsala län är bekymrade över bristen på varmvattenbassänger att träna i.

Västmanland: Vid årsskiftet 18/19 stoppades bassängträningen vid offentligt drivna vårdcentraler i hela Västmanlands län. Enligt primärvårdschefen berodde det till viss del på att fysioterapeuterna blev knutna till vårdcentralerna, och att vårdcentralerna inte var skyldiga att erbjuda bassängträning. I samma veva upphörde regionen att subventionera reumatikerföreningen i Västerås bassängverksamhet. Som en konsekvens av det har föreningen halverat sina badtimmar.

Stockholms sjukvårdsregion

Nacka: Allt fler vill bada på Gustavsbergsbadet - men tiderna räcker inte till. Ökad befolkning och sparkrav har gjort tidigarelagt tiderna för varmvattengympan tidigarelagts och priset för det reducerade årskortet höjts. Många upprörda badgäster vill ändra tillbaka tiden.

Botkyrka: I höstas slutade Mötesplats Tumba erbjuda vattengymnastik. Underhållsproblem har lett till att bassängen tömts. Verksamheten ska flytta till lokaler som inte har bassäng. Anledningen är kraftiga hyreshöjningar och stora kostnader för renovering för den lokal där verksamheten finns idag.

Huddinge: Nya riktlinjer från regionens fastighetsbolag gör att reumatikerdistriktet inte längre får tillgång till varmvattenbassängen vid Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Sydöstra sjukvårdsregionen

Tranås: Tre föreningar hörde av sig till kommunen när problemen med varmvattenbassängen i Tranås simhall uppstod i våras. Reumatikerföreningen anser att kommunen borde bygga om eller renovera simhallen redan nu istället för att invänta tredje etappen i arenabygget.

Smålandsstenar: Från årsskiftet 2018 stängdes Smålandsstenar simhall helt för verksamhet. Reumatikerna som nyttjade anläggningen blev förbannade. Det här är ynkligt av kommunen, kommenterade en medlem i Reumatikerföreningen Västbo stängningen.

Västra sjukvårdsregionen

Alingsås: Nästa år hotas rehabiliteringsbassängen i Alingsås lasarett av stängning. Stora demonstrationer har redan ägt rum. Över 200 personer från de protesterande patientföreningarna, däribland reumatikerföreningen, använder bassängen för att rehabilitera sig och behålla sin hälsa.

Mariestad: Patientföreningar i Mariestad protesterar mot att varmvattenbadet på Mariestads sjukhus försvinner. ”Vi är förtvivlade som ledare och badare för bassängträning på Mariestads sjukhus. Nu har Regionen beslutat att stänga, det drabbar fyra grupper, 80 badande. Många fler reumatiker står på kö!”, skriver badledarna i reumatikerföreningen i Mariestad i en insändare.

Uddevalla: Regionen föreslår en prisökning på 300 procent för bassängträning på Uddevalla sjukhus. Reumatikerföreningen är mycket upprörda över den föreslagna prisökningen.

Falköping: Vid årsskiftet stängde varmvattenbassängen på Falköpings sjukhus, där flera patientföreningar haft bad för sina medlemmar. ”Vi tycker att det är fruktansvärt”, kommenterade Carola Lager från reumatikerföreningen Falköping stängningen, i den lokala tidningen.

Södra sjukvårdsregionen

Helsingborg: I årsskiftet stängdes lasarettets varmvattenbassäng. De som behöver rehabilitering och träning i varmt vatten uppmanas åka till Ramlösa. Men redan nu flaggar patientföreningar för att den lösningen är för dyr. Istället för 100 kronor i timmen skulle det kosta patientföreningarna 1 060 kronor i timmen.

Osby: Varmvattenbassängen i Parkskolan öppnas inte igen trots upprepade vädjanden från bland andra medlemmarna i reumatikerföreningen.

Läs mer på Bassängupproret

Senast uppdaterat 20240228