Insatser som kan hjälpa reumatiker kan till exempel handla om träning, kost, vaccin, hjälpmedel, rehabilitering och utbildningar.

- Flera av årets projekt undersöker nya lovande insatser och hur man maximerar effekten av de redan befintliga på bästa möjliga sätt. En nyhet är också att studier som har fokus på hälsoekonomi får forskningsmedel, berättar Lotta Håkansson, förbundsordförande.

Reumatikerförbundet har beviljat anslag till 98 forskningsprojekt för 2024. Totalt är det 15 407 000 kronor som delas ut till projekt över hela landet.

- Vi är väldigt stolta över att Reumatikerförbundet kan dela ut så mycket pengar och vara den största privata bidragsgivaren till reumatologisk forskning i Sverige. Det är alla gåvor från allmänheten som gör detta möjligt, säger Lotta Håkansson.

Ett litet urval av projekten presenteras här:

I Göteborg kommer forskarna att jämföra en fysioterapeut-ledd vårdmodell med sedvanlig vårdmodell för patienter med viss artros inom specialistvården. Ambitionen är att undersöka om modellerna är likvärdiga, vilket i så fall skulle kunna spara väntetid i vården.

På Karolinska Institutet i Stockholm ska forskarna försöka upptäcka markörer i blod som återspeglar graden av inflammatorisk aktivitet i nervsystemet och som kan påverka valet av behandling för den enskilde patienten med neuropsykiatrisk systemisk lupus erythematosus (PreNeuroLup).

Forskare i Umeå ska söka kunskap om reumatoid artrit och sjukdomens utvecklingsprocess, för att kunna behandla så tidigt som möjligt och bromsa annan samsjuklighet.

I Lund ska en studie undersöka läkemedlet mykofenolats inverkan på immunologiskt försvar mot infektion, mag- och tarmsymtom och sårläkning vid systemisk skleros.

Och i Linköping kommer forskare att försöka förbättra resultaten av teambaserad rehabilitering för patienter med kroniska smärtor, inklusive fibromyalgi.

Läs hela pressmeddelandet här!