Dagens Medicin uppger att listan bygger på bakgrundssamtal med ett 40-tal makthavare på olika nivåer i svensk sjukvård. Bedömningen ska spegla både formell makt och informellt inflytande och listan är framåtsyftande.

Varför är det viktigt att vara med på Maktlistan, Lotta?

- Därför att patientorganisationerna har en sådan viktig roll i samhället och behöver finnas med där beslut fattas. Jag är jätteglad över att få vara en av flera som får företräda patientperspektivet och vill gärna uppmana än fler att på riktigt ta in patientperspektivet i alla viktiga diskussioner och avgörande beslut för hälso- och sjukvården framöver.

Hur känns det att klättra på listan?

- Så roligt! Reumatikerförbundet fortsätter att synas och höras i många forum och vi har flyttat fram positionerna rejält. Jag är väldigt glad och stolt över att vi få synas ännu lite mera på detta sätt – Maktlistan är en bra temperaturmätare.

Läs mer i pressmeddelandet här!