Årets program handlade mycket om att ta hand om sig själv, kroppsligt såväl som psykiskt. 

Hitta oss!

Riksförening för SLE hittar du på webben här: Riksförening för SLE

SLE: fakta och njurpåverkan

Ioannis Parodis, MD PhD, överläkare och docent i reumatologi KI/KS,Stockholm.

Forskningspartners - vad gör de?

Med Yvonne Enman, forskningspartner, journalist

Nya läkemedel, nya rekommendationer och forskning: vad innebär det för en patient med SLE?

Ioannis Parodis, MD PhD, överläkare och docent i reumatologi KI/KS,Stockholm.

LUPUS100 - frågor och svar om SLE; den svenska översättningen

Karin Sporre, forskningspartner

EULAR-rekommendationer för icke-farmakologisk behandling/hantering vid SLE, evidens för fysisk träning

Carina Boström, docent i rehabiliteringsmedicin, universitetslektor och sjukgymnast, KI, Stockholm

Träning vid SLE, råd och demonstration

Kristofer Andreasson, Doktorand, Leg.Fysioterapeut, KI/KS, Stockholm

Kost med inriktning SLE

Björn Sundström, Leg. fysioterapeut och kostvetare, docent i reumatologi vid Umeå universitet