SLE

SLE-dagen 2024
18 juni 2024

SLE-dagen 2024

Här kan du se alla föreläsningarna som gavs på SLE-dagen 2024.

Webbredaktör

Ett datorprogram ska hjälpa vården att skåda in i framtiden
21 december 2023

Ett datorprogram ska hjälpa vården att skåda in i framtiden

Hans Carlsten om SLE
17 maj 2023

Hans Carlsten om SLE

Föreläsning på nationella SLE-dagen 2023 i Göteborg med Hans Carlsten, överläkare och professor i reumatologi, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin, om SLE – sjukdomen och hur den behandlas.

Bor du i Örebro och har SLE?
23 januari 2023

Bor du i Örebro och har SLE?

Just nu pågår en träningsstudie på Örebro universitetssjukhus som leds av docent Carina Boström och Ioannis Parodis, Karolinska Institutet. Syftet är att ta reda på effekterna av högintensiv träning vid SLE.

Träning för hela kroppen och knoppen
23 december 2021

Träning för hela kroppen och knoppen

Kunskapen om träning och rehabilitering vid systemisk skleros är mycket begränsad. Likaså är träningens effekter på aktivitetsförmåga och depression lite studerade. Därför ska Helene Alexanderson undersöka det.

På väg mot en metod
22 december 2021

På väg mot en metod

Genom att analysera immunkomplex – antikroppar och det protein dessa binder till – hoppas Johan Rönnelid kunna bidra till bättre diagnostik och att bättre kunna säga vilken patient som kommer att svara på vilken behandling. Och vilken prognos den enskilda patienten har.

Forskning för färre komplikationer vid graviditet
22 december 2021

Forskning för färre komplikationer vid graviditet

Kvinnor med SLE löper en ökad risk för komplikationer under sin graviditet. Men inte alla. Anna-Carin Lundell studerar biomarkörer med förhoppningen att om man kan hitta dem tidigt i graviditeten kan de tala om vilka kvinnor som ska följas mer noggrant för att undvika komplikationer och som i förlängningen kan bidra till utveckling av nya behandlingsalternativ.

Forskar för att förebygga skador i hjärta och kärl
17 december 2021

Forskar för att förebygga skador i hjärta och kärl

Systemisk lupus erythematosus, SLE, är en inflammatorisk sjukdom där immunförsvaret angriper den egna kroppen. 90 procent av de som får SLE är kvinnor och medelåldern vid diagnos är runt 32 år. Personer med SLE drabbas i större utsträckning och tidigare av hjärt-kärlsjukdom. Professor i reumatologi Elisabet Svenungsson, vid Karolinska Institutet, forskar om detta.

SLE: Genstudier kartlägger samband med hjärtkärlsjukdomar
11 oktober 2021

SLE: Genstudier kartlägger samband med hjärtkärlsjukdomar

Systemisk lupus erythematosus, SLE, är en långvarig inflammatorisk sjukdom som orsakas av att immunförsvaret angriper den egna kroppen.

Smärta som påverkar allt
27 mars 2019

Smärta som påverkar allt

Många med SLE utvecklar effektiva strategier för att hantera sin värk. Men från sjukvårdens sida behövs ofta ett bättre bemötande, visar en ny studie.