Dagen syftar till att uppmärksamma och öka kunskapen om reumatiska sjukdomar. 

Kriterier för annonsbidrag

  • Utåtriktad öppen aktivitet för allmänheten, med hänsyn till eventuella restriktioner med anledning av pandemin
  • Syftet ska vara att uppmärksamma de reumatiska diagnoserna, en eller flera, att lyfta vikten av bra vård och rehabilitering och ett inkluderande liv för reumatiker

 Blir ni beviljad ett bidrag så önskar vi få in annonsen när den är klar.   


Sprida aktivitet

Om ni planerat aktivitet som ni vill att vi sprider på hemsidan och i medlemsbrev.

Klicka i att ni önskar att vi sprider er aktivitet och fyll i enkäten.                                                              

Vi önskar få in era önskemål senast måndagen den 23 september.

Sök annonsbidraget genom följande formulär här!