Är du intresserad att delta på det forskningsprojekt som Kristofer Andréasson berättade om? Kontakta Riksföreningen för systemisk skleros på [email protected]

Några begrepp i föreläsningen

Raynauds fenomen: Utveckling av vita och blåa eller röda fingrar i reaktion på kyla, blåst, fuktigt väder eller stress.

Fibros: Ombildning av frisk vävnad till ärrvävnadsliknande bindväv. 

Renal kris: Akut insättande njursvikt och påtagligt förhöjt blodtryck hos patient med systemisk skleros.

Immunmodulerande läkemedel: Läkemedel som förändrar immunförsvaret i syftet att mildra autoimmun sjukdom.

Gastrointestinal dysfunktion: Samlingsbegrepp för sjukdomsmanifestationer i matstrupe, magsäck eller tarm.

Läs mer om systemisk skleros: Att leva med systemisk skleros

Har du systemisk skleros? Bli medlem! Läs mer på Riksföreningen för systemisk skleros