Precis som de stora beloppen som skänks till forskning kan brytas ner till tusentals enskilda gåvor så kan kostnaderna för forskning förstås om man börjar titta på enskilda prislappar.

Visste du till exempel att en magnetkameraundersökning kostar 3000 kr per person? Eller att en enkel bentäthetsmätning som tar 20 minuter kostar 700 kr?

Den forskare som behöver statistik kan behöva betala upp till 50 000 kr till Socialstyrelsen för registerdata, (förutom de 6000 kr om året hon betalar som årlig avgift för det statistikprogram som hon sedan behandlar data med) och forskar du om immunförsvaret på molekylär nivå kan du behöva betala tiotusentals kronor per prov.

Ställer man dessa enskilda kostnader mot de enskilda gåvor som du och jag ger så ser man ett tydligt samband. Gåvan gör nytta!

Om till exempel två personer skänker 500 kr var så räcker det till en aktivitetsmonitor som kan hjälpa forskare att bättre studera fysisk rehabiliterings effekter på hälsan. Och resultatet av den forskningen hjälper i sin tur tusentals reumatiker att få bättre behandling i framtiden.

Ju fler vi är vi som stödjer forskningen med våra enskilda gåvor, desto större är möjligheterna att en dag finna lösningen på reumatismens gåta och garantera ett bra liv för alla reumatiker!

Öppna utlysningen, som är en del av den forskning Reumatikerförbundet stödjer, har under 15 år (2007-2021) resulterat i 1 222 beviljade ansökningar om forskningsbidrag till en totalsumma på 178 089 002 kronor.


2021 beviljades 10 925 000 kronor anslag till 90 forskare och projekt om reumatiska sjukdomar. Dessutom tillkom i år 900 000 kronor från Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne, som går till forskning om barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA).


2021 beviljades 2 470 000 kronor till rehabiliteringsforskning, som är en tre-årig riktad satsning på ett område som särskilt i behov av stöd.


Detta är möjligt tack vare de gåvor som skänks till stöd för forskningen.

Stort tack!