Forskning

Vårdforskningsstipendiet 2024
8 maj 2024

Vårdforskningsstipendiet 2024

Vårdforskningsstipendiet 2024 går till forskning om personcentrerad rehabilitering

Webbredaktör

Livsstilsfaktorer och  reumatoid artrit
21 december 2023

Livsstilsfaktorer och  reumatoid artrit

Nu pågår en av världens största studier om hur levnadsvanor och miljöfaktorer kan påverka insjuknande i reumatoid artrit. Målet är att kunna lägga grunden för evidensbaserad rådgivning om exempelvis kost- och motionsvanor samt faktorer i arbetslivet, som stress, luftföroreningar och fysisk belastning.

Studie kan visa vad personer med ankyloserande spondylit bör äta
21 december 2023

Studie kan visa vad personer med ankyloserande spondylit bör äta

Ankyloserande spondylit (AS) kan ha en stor påverkan på livskvaliteten hos den som är drabbad. Medicinerna i dag är bättre än förr, men trots läkemedel upplever många människor ofullständig smärtlindring, trötthet och stelhet. I forskarvärlden funderar man nu på om kosten skulle kunna inverka på hälsan.

Tuffa sjukdomar kan möta tuffare motstånd
21 december 2023

Tuffa sjukdomar kan möta tuffare motstånd

Ett datorprogram ska hjälpa vården att skåda in i framtiden
21 december 2023

Ett datorprogram ska hjälpa vården att skåda in i framtiden

En ny app kan bidra till att fler kan jobba och må bra
21 december 2023

En ny app kan bidra till att fler kan jobba och må bra

I dag kan många människor med inflammatorisk ledsjukdom arbeta, tack vare ett tidigt omhändertagande, biologiska läkemedel och ett strukturerat vårdförlopp. Dock har 80 procent mer än en månads sjukfrånvaro per år.

Gåvorna till forskningen som förändrar – fakta 2023
19 december 2023

Gåvorna till forskningen som förändrar – fakta 2023

Tack vare generösa gåvor från privata givare kan Reumatikerförbundet varje år dela ut stora anslag till forskningen. Men vem får pengar och vad forskas det om? Över 13 miljoner kronor fördelades på 81 projekt under 2023, varav sju projekt beviljades medel för två år. I genomsnitt tilldelades projekten 150 000 kr var, men anslagen varierade mellan 50 000 kr och 350 000 kr.

Hur blir livet för vuxna med JIA?
19 december 2023

Hur blir livet för vuxna med JIA?

Ny forskning ökar kunskapen om samsjuklighet vid reumatoid artrit
19 december 2023

Ny forskning ökar kunskapen om samsjuklighet vid reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) kännetecknas av inflammation i lederna, men hur inflammationen eventuellt påverkar hjärnan är oklart. Forskning har visat att RA-patienter oftare drabbas av problem kopplade till hjärnan såsom depression och ångest samt försämrat minne och problemlösningsförmåga. Att inflammation i hjärnan leder till nervcelldöd vid MS och Alzheimers sjukdom är välkänt, men frågan om liknande processer påverkar hjärnan vid RA har inte studerats lika mycket.

Underbehandlade patienter med gikt kan få bättre hjälp
19 december 2023

Underbehandlade patienter med gikt kan få bättre hjälp

Gikt är en ledinflammation som kommer i attacker och gör mycket ont. Sjukdomen kan förebyggas effektivt med läkemedel, men trots det får bara en liten andel patienter med gikt behandling. Nu ska en forskargrupp i Dalarna ta fram ett nytt arbetssätt som förenklar behandlingsproceduren.

Mer kunskap om det tidiga artrosförloppet kan ge bättre behandling
19 december 2023

Mer kunskap om det tidiga artrosförloppet kan ge bättre behandling

Många studier om artros har omfattat personer vars leder är så påverkade att det syns förändringar på röntgen. Andra studier har omfattat personer med artros orsakad av en skada.

Patientnära forskning om SLE belönas med Nanna Svartz stipendium 2023
6 september 2023

Patientnära forskning om SLE belönas med Nanna Svartz stipendium 2023

I 40 år har Lars Rönnblom haft fokus på att förstå de molekylära mekanismer som leder till sjukdomen systemisk lupus erythematosis (SLE), och särskilt betydelsen av interferonsystemet. Ett övergripande syfte med forskningen är att förbättra behandlingen och livet för patienter med SLE. Nu belönas han med Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium på 150 000 kronor.