Här visas ett urval där vi kommer att delta på olika sätt. Programpunkter i kalendern och inramade är de seminarier som Reumatikerförbundet arrangerar eller är medarrangör av.

I Almedalen kan du även träffa Stina Nordström, generalsekreterare, Monica Holmner från förbundsstyrelsen och Henrik Mannerstråle, kommunikationschef på Reumatikerförbundet. Varmt välkommen!

Kalender

Inga kommande aktiviteter

Tisdag den 25 juni

Klockan 8.00 – 9.20: Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. Tisdag till torsdag kan man lyssna till "Heta panelen" som gästas av företrädare för Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Politikerna ställer frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem.

https://almedalsveckan.info/program/70859

Klockan 09.45 – 10.50: Vem ska vara huvudman för vården – spelar det någon roll?

Huvudmannaskapet har seglat upp som en av de viktigaste reformfrågorna inom hälso- och sjukvården. Men vad innebär egentligen huvudmannaskap, och kan ett förändrat huvudmannaskap påverka centrala processer som nära vård, försörjning av läkemedel, teknik och kompetens? Vi diskuterar hur en ändamålsenlig ansvarsfördelning inom olika vårdområden kan se ut, och i vilka fall det kan vara lämpligt med en ökad centralisering.

https://almedalsveckan.info/program/70903

Klockan 14.15-15.00: Vårdförlopp – hopp eller hype för en jämlik vård?

Plats: Strandvägen 4.2, "Vårdarenan i Almedalen/Dagens Medicin"

I år sätter vi strålkastarljuset på de sammanhållna och personcentrerade vårdförloppen. Hur kan de implementeras, följas upp och utvärderas på ett bättre sätt inom Nära vård? Bidrar vårdförloppen till en mer jämlik vård? Och vem frågar efter patientens mål och prioriteringar när det gäller den egna vården?

Medverkande:

Magnus Isacson, ordförande och allmänläkare, Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)

Lotta Ljung, registerhållare och reumatolog, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Thomas Lindén, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen.

Anders Öberg, regionråd (S), Region Norrbotten

Jon Thorkell Einarsson, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening (SRF)

Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Arrangör: Reumatikerförbundet och SRF

https://almedalsveckan.info/program/70811

Onsdag 26 juni

Klockan 9:00 - 10:00: Statlig eller delvis statlig vård, hur påverkar det patienters möjligheter att söka och få vård?

Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

En god, jämlik och nära vård är något patienterna, vården själva och politiken är måna om att framhäva. Men vad betyder det och hur går det ihop med kompetensbrist och en kraftigt underfinansierad vård i landets samtliga regioner? Vem tar egentligen bäst ansvar för vården i framtiden?

Medverkande:

Anders Åkesson, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung

Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Mikaela Odemyr, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet

Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet

Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för huvudmannautredningen

Malin Sjöberg Högrell, politiker, Liberalerna

Fredrik Lundh Sammeli, politiker, Socialdemokraterna

Arrangör: Folkhälsodalen, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Neuroförbundet.

https://almedalsveckan.info/program/69656

Klockan 11.35-12.20: Har vi rätt recept för att säkra läkemedelstillgången?

En ny nationell läkemedelsstrategi är på plats sedan februari 2024 med ambitionen att ta tag i ett antal viktiga utmaningar kring tillgänglighet och patientsäkerhet. Kommer tillgången till läkemedel att vara självklar för framtidens patienter?

https://almedalsveckan.info/program/70272

Torsdag den 27 juni

Klockan 9.30-10.15: Hur mår civilsamhällets organisationer inom patient- och funktionshinderrörelsen 2024?

Vilken påverkanskraft har patient -och funktionshinderrörelsen i Sverige idag? Påverkar medlemmarna vården? Hur ser de ekonomiska resurserna ut? Varför är inte fler informerade om till ex behoven av deltagande i kliniska prövningar?

https://almedalsveckan.info/program/71344

Klockan 09.30-10.15: Konsumenträtt för alla, eller bara för några?

Plats: Kinbergs plats 8, "Visby Arbetareförening"

Personer med funktionsnedsättning är en av många sårbara konsumentgrupper på en tuff marknad. 2025 införs Tillgänglighetsdirektivet som ska göra digitala tjänster och produkter enklare för alla kunder, men hur säkerställer vi att konsumenträtten gäller alla och inte bara några?

Medverkande:

Johanna Hållén, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige

Stina Nordström, generalsekreterare, Reumatikerförbundet

Maria Wiezell, konsumentvägledare, Sveriges Konsumenter

Arrangör: Sveriges Konsumenter, Funktionsrätt Sverige, Reumatikerförbundet

https://almedalsveckan.info/program/71529