Antikroppar, vad har de för betydelse för långvarig smärta?

Camilla Svensson, har med sin världsledande forskning i smärtfysiologi skapat möjligheter för att undersöka effekten av nya läkemedel för Fibromyalgi.

I detta webbinarium berättar hon om sin forskning och samtalar med Reumatikerförbundets styrelseledamot Gunilla Göran och Marie-Louise Olsson som är ordförande för Fibromyalgiförbundet.

Webbinariet är ett samarrangemang mellan Fibromyalgiförbundet och Reumatikerförbundet.

Camilla Svensson

Camilla Svensson är professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi. Institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet och hennes forskargrupp har ägnat sig åt långvarig smärta, ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet och omfattande kostnader för samhället.