Centrala nervsystemsvaskuliter (CNS-vaskuliter) - Reumatikerförbundet

Centrala nervsystemsvaskuliter (CNS-vaskuliter)

CNS-vaskuliter innebär inflammation i blodkärlen i det centrala nervsystemet (CNS). Det är framför allt hjärnan som drabbas. Detta är en sjukdom som kan uppstå till följd av infektioner eller vid systemsjukdomar men den kan även uppkomma utan känd bakomliggande orsak.

Vem drabbas

Det finns primära och sekundära former av CNS-vaskuliter. Primära uppstår utan känd bakomliggande orsak medan de sekundära sker till följd av andra sjukdomar såsom infektioner eller systemsjukdomar.

Symtom

Det vanligaste symtomet är huvudvärk, ofta tillsammans med illamående eller kräkningar. Senare varierar symtomen beroende på vilken del av det centrala nervsystemet som drabbas. Det kan röra sig om allt ifrån epilepsi till demens och förlamning.

Så här ställs diagnosen

Diagnos är svår att ställa då symtomen varierar mycket och kan likna andra sjukdomstillstånd. Till skillnad från de flesta andra reumatiska sjukdomar ser man sällan tecken på inflammation i blodprov, däremot ses en reaktion i ryggmärgsvätskan.

Magnetkameraundersökning används ofta som ett led i utredningen liksom röntgen av hjärnans blodkärl. Ofta ställs den slutliga diagnosen med hjälp av en hjärnbiopsi. En mycket liten bit av vävnaden tas ut för undersökning.

Behandling

CNS-vaskuliter behandlas med en kombination av kortison och antireumatiska läkemedel. Något specifikt läkemedel för denna sjukdom finns inte.

Mer information

CNS-vaskuliter innebär inflammation i blodkärlen i det centrala nervsystemet (CNS). Det är framför allt hjärnan som drabbas. Hos personer under 50 år står CNS-vaskuliterna för några procent av alla strokefall.

Sjukdomen tillhör gruppen inflammatoriska systemsjukdomar.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Lär dig hur genom Reumatikerförbundets digitala kurs i egenvårdshantering.

Förbättra din hälsa själv med mätbara och realistiska mål! 

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng