Diagnoser A-Ö

A
Artros

Att leva med artros Minst en miljon svenskar har artros, som är den vanligaste kroniska sjukdomen i världen hos personer äldre än 65 år. Artros drabbar inte bara äldre. Ungefär...

Antifosfolipidsyndromet (APS)

Antifosfolipidsyndromet (APS) är en sjukdom som oftast är kopplad till en annan reumatisk sjukdom som SLE, reumatoid artrit, systemisk skleros, temporalarterit med fler. Sjukdomen leder ofta till blodproppar i de...

Adult Stills sjukdom

Vem drabbas Adult Stills sjukdom drabbar båda könen lika och oftast yngre personer mellan 16-35 år. Symtom En eller flera dagliga febertoppar med temperaturer som ofta går upp emot 39-40...

Ankyloserande spondylit

Att leva med anyloserande spondylit Ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom och pelvospondylit, är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder som drabbar ungefär 0,5 procent av befolkningen. Sjukdomen...

Att leva med Sjögrens syndrom

Vid Sjögrens syndrom blir kroppens körtlar inflammerade. De vanligaste symtomen är torrhet i ögon, mun, bihålor, underliv och i huden tillsammans med trötthet (fatigue). Smärta i leder och muskler är...

B
Behçets sjukdom

Behçets sjukdom är en ovanlig sjukdom i Norden som karakteriseras av smärtsamma sår...

C
Cogans syndrom

Cogans syndrom är en specifik form av polyarteritis nodosa

Churg-Strauss syndrom

Är en ovanlig sjukdom med astma och allergisk snuva som typiska symtom.

Centrala nervsystemsvaskuliter (CNS-vaskuliter)

Innebär inflammation i blodkärlen i det centrala nervsystemet (CNS). Det är framför allt hjärnan som drabbas.

D
Dercums sjukdom

Adiposa dolorosa, Dercums sjukdom, är en ovanlig sjukdom som ger upphov till smärta hos den person som drabbas. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor och den är kopplad till övervikt. Vem...

DISH

DISH, Forestiers sjukdom, drabbar framförallt äldre män. Vanliga symtom är smärta och stelhet i ryggen. Stillasittande liv samt kallt och fuktigt väder påverkar sjukdomen negativt. Sjukdomen behandlas främst med antiinflammatoriska...

E
Ehlers-Danlos syndrom (EDS)

Det finns sjukdomar med reumatiska manifestationer som kan vara tecken på en reumatisk sjukdom men behöver inte vara det. Ehlers-Danlos syndrom, EDS, är en bindvävssjukdom. Bindväven är det som håller...

F
Fibromyalgi

Att leva med fibromyalgi Fibromyalgi är ett smärtsyndrom som ger långvarig, generaliserad smärta, det vill säga ger en utbredd smärta i olika delar av kroppen. Smärta och ömhet sitter främst...

G
Gikt

Här kan du läsa mer om gikt, vilka symptom det finns, vad det innebär att leva med gikt, hur den går att behandla gikt, vad du kan göra själv och om aktuell forskning. Men också vad man kan tänka på inför mötet med läkare och dina rättigheter som patient.

Granulomatös polyangit (GPA)

GPA, tidigare kallad Wegeners granulomatos, är en sällsynt sjukdom. Typiska tecken är bland annat en långdragen infektion i luftvägarna...

H
Henoch-Schönlein purpura

Drabbar framförallt barn och ungdomar. Typiska symtom är små upphöjda blåmärken (purpura...

I
Infektiös artrit

Infektiös artrit innebär att en led infekterats av mikroorganismer (bakterier, virus, svamp eller parasiter). Sjukdomen är mycket ovanlig och drabbar i regel bara personer med nedsatt immunförsvar. Hastigt insjuknande i...

J
Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Varje år insjuknar drygt 200 barn i juvenil idiopatisk artrit (JIA) som även kallas för barnreumatism. Typiska symtom är att en eller flera leder svullnar för att sedan bli röda...

Jättecellsarterit

Är två sjukdomstillstånd, polymyalgia reumatika (PMR) och temporalarterit (TA).

K
Kutan leukocytoklastisk vaskulit

Allergisk vaskulit, kutan leukocytoklastisk vaskulit är ett tillstånd som i högre grad drabbar personer med reumatisk sjukdom. Symtom uppkommer ofta som en läkemedelsreaktion med millimeterstora, punktformiga hudblödningar eller blåmärken, framför...

Kryoglobulinemisk vaskulit

Denna vaskulit er små upphöjda blåmärken i kombination med ledvärk, förstorad lever och mjälte samt Raynauds fenomen.

Kawasakis sjukdom

Drabbar främst små barn. Sjukdomen ger hög feber, kramper och hudutslag. Akut finns det risk för inflammation i hjärtat.

M
Mixed connective tissue disease (MCTD)

MCTD är en bindvävssjukdom som ger varierande symtom. Vanligast är ledvärk, artrit, muskelvärk och muskelinflammation. Symtom Sjukdomsbilden varierar mycket. De vanligaste besvären är ledvärk, artrit, muskelvärk, muskelinflammation, svullna händer, Raynauds...

Myofasciellt smärtsyndrom

Myofaciellt smärtsyndrom är en form av fibromyalgi som drabbar en del av kroppen. I den drabbade kroppsdelen känns molande smärta med utstrålning och pirrningar. Behandlingen består av smärtlindring och sjukgymnastik....

Myosit

Att leva med myositsjukdom Reumatisk muskelinflammation, myosit, är en ovanlig sjukdomsgrupp som först och främst drabbar muskler i armar, ben och nacke med symtom i form av svaghet och nedsatt...

Mikroskopisk polyangit (MPO)

Sjukdomen sätter sig i de små blodkärlen i framförallt njure och lunga.

O
Osteoporos

Osteoporos, eller benskörhet, är en mycket vanlig sjukdom. I Sverige räknas osteoporos inte till de reumatiska sjukdomarna, men sjukdomen är överrepresenterad hos reumatiker, framför allt hos dem med inflammatorisk sjukdom....

P
Psoriasisartrit

Att leva med psoriasisartrit Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom med kopplingar till sjukdomen psoriasis. Man uppskattar att ungefär 40 procent av alla som har diagnosen psoriasis även får...

Polykondrit

Vem drabbas Sjukdomen drabbar båda könen och bryter oftast ut i övre medelåldern. Symtom Polykondrit kommer ofta i skov och drabbar framför allt brosket i ytteröra och näsa vilket kan...

Pyrofosfatartrit

Pyrofosfatartrit, även kallad pseudogikt, är en form av  kristallartrit  som i många avseenden liknar gikt. Den ger upphov till inflammation och pyrofosfatkristaller i någon av de större lederna. Den är...

Polyarteritis nodosa (PAN)

PAN är en ovanlig sjukdom som ger kärlförträngningar.

R
Reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit (RA), även kallad ledgångsreumatism, är en inflammatorisk sjukdom som kan skapa inflammation i lederna.

Reaktiv artrit

Reaktiv artrit är en ledinflammation som uppstår efter en bakterieinfektion. Förutom leder kan även hud, slemhinnor och ögon drabbas. Behandlingen består i att lindra symtomen genom antiinflammatoriska läkemedel och sjukgymnastik....

S
Systemisk skleros

Reumatoid artrit (RA), även kallad ledgångsreumatism, är en inflammatorisk sjukdom som kan skapa inflammation i lederna.

Sjögrens syndrom

Vid Sjögrens syndrom (SS) är körtlar i kroppen inflammerade vilket kan ge en mängd olika symtom. Huvudsymtomen är muntorrhet, torra ögon och kronisk trötthet. Den behandling som finns är symtomdämpande....

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

SLE är en sjukdom som främst drabbar kvinnor och insjuknandet sker ofta före klimakteriet. Diskoid lupus kan vara en del av SLE, eller så kallade diskoida utslag. Symtom på SLE...

T
Takayasus arterit

Takayasus arterit innebär inflammation i stora kroppspulsådern, vilket ger försämrat blodflöde.

V
Vaskuliter

Vaskulit betyder inflammation i blodkärl. Vaskuliter är en reumatisk sjukdom som angriper kroppens blodkärl. Det utvecklas en inflammation i kärlväggen som kan drabba kärl av alla storlekar vilket är centralt...

Vad är reumatism?

Reumatism är ett samlingsbegrepp för många sjukdomar som till största delen drabbar leder, muskler och skelett. Reumatiska sjukdomar påverkar därför ofta din förmåga hur du kan röra på dig. Men...