Cogans syndrom

Cogans syndrom är en specifik form av polyarteritis nodosa och den kännetecknas av ögoninflammation samt vaskulit i innerörat, med hörsel- och balansrubbning som följd.

Symptom kan vara ögoninflammation och vaskulit, blodkärlsinflammation, i innerörat med hörsel- och balansrubbning som följd. 

Ögoninflammationen behandlas separat. I övrigt ges samma behandling som vid polyarteritis nodosa det vill säga höga doser kortison i kombination med immunhämmande läkemedel.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!