Henoch-Schönlein purpura - Reumatikerförbundet

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura drabbar framförallt barn och ungdomar. Typiska symtom är små upphöjda blåmärken (purpura), inflammation i knä- och fotleder, magsmärtor och blödning från tarmen.

Sjukdomen behandlas främst med smärtstillande läkemedel och genom att avlasta drabbade leder.

Vem drabbas

Henoch-Schönlein purpura drabbar framför allt barn och yngre vuxna. Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos pojkar som hos flickor. Det är den vanligaste vaskulitsjukdomen, alltså sjukdom som kännetecknas av inflammation i blodkärlsväggen, i åldrarna 5-15 år.

Symtom

Sjukdomen utmärks av små upphöjda blåmärken som kallas purpura, liksidig artrit (ledinflammation) i knä- och fotleder samt magsmärtor och även blödning från tarmen. Njuren kan också påverkas med blod i urinen som följd. I början av sjukdomen kan även svullnad uppstå i händer, fötter, panna och över pungen.

Så här ställs diagnosen

Laboratorieprover som visar att en inflammation pågår i kroppen tillsammans med den samlade bilden av typiska symtom ger underlag för att ställa diagnosen Henoch-Schönlein purpura. Idag finns inget specifikt blodprov som direkt visar på sjukdomen. Som komplement tas även urinprov och är njuren påverkad kan det behövas en biopsi, ett litet vävnadsprov.

Behandling

Sjukdomen behandlas med smärtstillande läkemedel vid behov och avlastning av de leder som är drabbade. Ledbesvären försvinner ofta inom en vecka. Övriga symtom kan fortsätta i upp till två månader.

Hos de cirka 20 %, främst unga vuxna och vuxna, där njursjukdomen är kronisk, livslång, krävs en mer intensiv behandling med kortison och antireumatiska läkemedel.

Mer information

Henoch-Schönlein purpura är en sjukdom där kroppens immunförsvar angriper små kärl i hud, leder, tarm och njurar. Sjukdomen börjar ofta efter en övre luftvägsinfektion, men den kan också utlösas av mediciner, exponering för kyla eller kemiska ämnen. Sjukdomen orsakas av en reaktion där immunförsvaret svarar felaktigt.

Tillhör gruppen vaskulitsjukdomar.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Lär dig hur genom Reumatikerförbundets digitala kurs i egenvårdshantering.

Förbättra din hälsa själv med mätbara och realistiska mål! 

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng