Infektiös artrit - Reumatikerförbundet

Infektiös artrit

Infektiös artrit innebär att en led infekterats av mikroorganismer (bakterier, virus, svamp eller parasiter).

Sjukdomen är mycket ovanlig och drabbar i regel bara personer med nedsatt immunförsvar. Hastigt insjuknande i hög feber och hastig svullnad kombinerat med svår ledsmärta är typiska symtom. Infektiös artrit behandlas med antibiotika.

Vem drabbas

Infektiös artrit är en mycket ovanlig sjukdom som sällan drabbar helt friska personer.

För att sjukdomen ska utvecklas krävs vanligtvis att en underliggande sjukdom försvagat immunförsvaret. Reumatoid artrit, diabetes och kronisk lever- eller njursjukdom ökar risken för sjukdomen. Även skador i leden och ledproteser är kända riskfaktorer.

Symtom

Typiska symtom är ett hastigt 3insjuknande i hög feber. Leden svullnar upp snabbt och ger intensiv smärta. Oftast är det bara en led som drabbas. De vanligaste lederna som drabbas är knä, höft, fot och armbåge.

Hos personer som redan har en ledsjukdom kan själva insjuknandet vara annorlunda och inte riktigt ge samma tydliga symtom. Även flera leder kan då drabbas samtidigt.

Så här ställs diagnosen

Om infektiös artrit misstänks ska en ledpunktion utföras. Det innebär att en liten mängd vätska tas ut från den svullna leden med hjälp av en nål. Ledvätskan analyseras, och vid infektiös artrit är den grumlig och innehåller vita blodkroppar samt mikroorganismer. För att veta att nålen sticks in i leden rätt tas en röntgenbild av leden. Om leden som ska punkteras är svåråtkomlig, som till exempel höftleden, kan man använda sig av ultraljud under ingreppet för att se var nålen befinner sig.

Behandling

Infektiös artrit behandlas direkt och med antibiotika i hög dos. Det är viktigt att påbörja behandlingen snabbt eftersom brosket börjar brytas ned redan efter ett dygn. Antibiotikan ges först intravenöst, det vill säga direkt in i blodet och därefter i tablettform. Den sammanlagda antibiotikabehandlingen är lång. I vissa fall kan behandlingen pågå under flera år.

Behandling med kortison prövas också i särskilda fall.

I början spolas leden ren från var varje dag. När det akuta stadiet är över är det viktigt att så fort som möjligt börja rörelseträna. Sjukgymnastik minskar risken för stela leder och försvagade muskler.

Mer information

Infektiös artrit kallas också septisk artrit. Sjukdomen innebär att mikroorganismer (bakterier, virus, svamp eller parasiter) når en led, oftast via blodet. Det vanligaste är att det rör sig om en bakteriell artrit med bakterier vi människor har till exempel på huden, i munnen och tarmen.

Det finns fler sjukdomar och tillstånd som hör till gruppen infektiösa artriter, här nedan kan du läsa om dem.

Infektiösa artriter


Reaktiv artrit

Reaktiv artrit är en ledinflammation som uppstår efter en bakterieinfektion. Förutom leder kan även hud, slemhinnor och ögon drabbas. Behandlingen ...

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Lär dig hur genom Reumatikerförbundets digitala kurs i egenvårdshantering.

Förbättra din hälsa själv med mätbara och realistiska mål! 

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng