Polykondrit

Polykondrit är en ovanlig sjukdom som orsakar broskinflammation framför allt i näsa och ytteröron. Inflammationen leder bland annat till deformiteter i öra och näsa, ögoninflammation och artrit. Tillståndet behandlas i första hand med antiinflammatoriska läkemedel.

Vem drabbas

Sjukdomen drabbar båda könen och bryter oftast ut i övre medelåldern.

Symtom

Polykondrit kommer ofta i skov och drabbar framför allt brosket i ytteröra och näsa vilket kan leda till att de kroppsdelarna deformeras. Även hörseln kan påverkas. Ungefär 80 % får artrit och cirka 50 % får ögoninflammation.

En allvarlig komplikation är inflammation i luftvägarna. Det kan leda till livshotande andningssvårigheter.

Andra organ som i sällsynta fall drabbas är hjärta, njurar och nerver.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs på de mest typiska symtomen broskinflammation i ytteröra, näsa eller luftvägar tillsammans med artrit och ögoninflammation. En broskbiopsi, kan säkerställa diagnosen.

Behandling

Broskinflammation i öron och näsa behandlas i första hand med antiinflammatoriska läkemedel. Vid allvarliga symtom som inflammation i luftvägarna kan kortison i hög dos tillsammans med antireumatiska läkemedel bli nödvändigt.

Mer information

Polykondrit är en sällsynt sjukdom som drabbar brosk i olika delar av kroppen. I över en tredjedel av fallen uppträder sjukdomen samtidigt med en annan reumatisk systemsjukdom. Polykondrit hör till vaskuliterna.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!