Psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är en ledinflammation som drabbar cirka 30 % av personer med psoriasis. Det är framför allt fingrar och tår som angrips men även länd- eller halsrygg kan påverkas. PsA behandlas främst med fysioterapi och läkemedel.

Vem drabbas

Det är en sjukdom som är lika vanlig hos kvinnor som män. PsA finns i alla åldrar, men det vanliga är att den debuterar i medelåldern. Uppskattningsvis har 0,4 % av befolkningen sjukdomen.

Det finns tecken som tyder på att sjukdomen till viss del är ärftlig. PsA tillhör en grupp sjukdomar som kallas spondylartriter.

Symtom

Det vanliga är att psoriasisutslagen redan funnits ett tag när ledbesvären kommer. I vissa fall kan båda symtomen komma på en gång och ibland kommer ledinflammationen först och hudförändringarna senare. I det sistnämnda fallet kan det vara svårt att ställa rätt diagnos.

De vanligaste symtomen på PsA är stelhet, rörelsesmärta och vilosmärta i leder. Muskel- och senfästen blir inflammerade och leden kan bli öm och svullen. På grund av inflammationen känner man ofta en trötthet som är svår att vila bort, så kallad fatigue.

PsA börjar i allmänhet som en inflammation i sen- och muskelfästen och övergår sedan till artrit, ledinflammation. 

Sjukdomen kan angripa flera olika delar av kroppen:

Leder

Mer än hälften av alla som har PsA har symtom ifrån finger- och tåleder. Sjukdomen kan drabba fingrarnas och tårnas yttersta leder. Även större leder kan drabbas och då sker detta oftast asymmetriskt.

Inflammation i korsryggens leder och foglederna (sakroiliakalederna) ger morgonstelhet, vilovärk och ofta stelhet i ryggen med svårigheter att böja sig framåt ordentligt.

Hud

Den vanligaste formen av psoriasis ger skarpt avgränsade, vitfjällande, hårda utslag som ibland kan klia. När man skrapar lite på ytan så liknar fjällningen stearin.

Vanliga ställen där psoriasis angriper är knän, armbågar och hårbotten men utslagen kan finnas över i stort sett hela kroppen.

Naglar

Ibland kan psoriasisförändringar i naglarna vara det enda tecknen på att det rör sig om PsA och inte någon annan inflammatorisk ledsjukdom. Nageln kan vara förtjockad eller gropig och bli gulaktigt missfärgad.

Personer med psoriasis, som utvecklad nagelpsoriasis, har en ökad risk att även utveckla PsA.

Övrigt

Även benhinnor, senor/senskidor och muskelfästen kan drabbas av inflammation. Det föreligger även en ökad risk för samsjuklighet i ögoninflammationer, inflammatorisk tarmsjukdom och däribland även glutenintolerans. Under senare år har man även visat att det föreligger en ökad risk för samsjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom, övervikt och diabetes.

Så här ställs diagnosen

Om de typiska psoriasisutslagen finns konstaterade av läkare samtidigt med led- eller muskelfästesinflammation och reumatoid faktor saknas i blodet är misstanken stark om PsA. Ibland kan dock psoriasissjukdomen vara väldigt diskret, till exempel enbart i form av nagelförändringar. Då kan det vara svårt att ställa diagnosen men eftersom den ärftliga faktorn är stark kan det räcka med att en förstagradssläkting har psoriasis.

Det finns inget blodprov som är specifikt för sjukdomen. De typiska ledförändringarna med så kallade korvfingrar eller korvtår kan liksom röntgen vara till hjälp vid diagnostiseringen som sker utifrån kriterier, de så kallade CASPAR-kriterierna.

Behandling

Själva ledinflammationen behandlas utifrån svårighetsgrad med antiinflammatoriska läkemedel, kortisoninjektioner eller antireumatiska läkemedel utprovade för PsA. Särskilt biologiska läkemedel har god effekt på led- och hudsjukdomen.

Viktigt är även fysioterapi och stretchövningar för musklerna och dess fästen runt de drabbade lederna. 

Psoriasisen behandlas på hudklinik med bland annat krämer, salvor, medicinska bad och ljusbehandling. Solningen kan även ha positiv effekt på hud- och ledbesvären.

Det här kan du göra själv

Det finns inga speciella kostrekommendationer för dig som har PsA, men träning och fysisk aktivitet i allmänhet är viktigt vid ledbesvär och påverkar välmåendet i stort.

Den vetenskapliga evidensen för fysisk aktivitet och träning vid PsA bygger till stor del på studier gjorda på personer med ledgångsreumatism (RA) eller inflammatorisk ryggsjukdom (AS).

Det viktigaste förslagen av träningsval vid PsA tycks dock vara styrketräning, konditionsträning och stretching för att motverka sjukdomens vanligaste symtom i form av smärta, stelhet med rörelseinskränkningar, trötthet, sömnstörningar och nedsatt muskelstyrka.

Ta hjälp av en fysioterapeut för att få ett individuellt anpassat träningsprogram utifrån dina behov. 

Läs mer om hälsofrämjande fysisk aktivitet här!

Mer information

Forskare har hittat genetiska förändringar som gör personer med psoriasis mer benägna att utveckla PsA. I framtiden kan den kunskapen komma att användas för att ta fram ny och effektivare behandling och även för att testa personer med psoriasis så att de som har PsA kan få tidig behandling. Under de senaste tio åren har det kommit biologiska läkemedel som har bra effekt mot sjukdomen.

Psoriasisartrit (PsA) är en ledsjukdom som räknas till spondylartriterna.

Artikeln uppdaterad 2016-12-19

Den livsviktiga fysiska aktiviteten

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!