CNS-vaskuliter innebär inflammation i blodkärlen i det centrala nervsystemet (CNS). Det är framför allt hjärnan som drabbas. Detta är en sjukdom som kan uppstå till följd av infektioner eller vid systemsjukdomar men den kan även uppkomma utan känd bakomliggande orsak.

Vem drabbas

Det finns primära och sekundära former av CNS-vaskuliter. Primära uppstår utan känd bakomliggande orsak medan de sekundära sker till följd av andra sjukdomar såsom infektioner eller systemsjukdomar.

Symtom

Det vanligaste symtomet är huvudvärk, ofta tillsammans med illamående eller kräkningar. Senare varierar symtomen beroende på vilken del av det centrala nervsystemet som drabbas. Det kan röra sig om allt ifrån epilepsi till demens och förlamning.

Så här ställs diagnosen

Diagnos är svår att ställa då symtomen varierar mycket och kan likna andra sjukdomstillstånd. Till skillnad från de flesta andra reumatiska sjukdomar ser man sällan tecken på inflammation i blodprov, däremot ses en reaktion i ryggmärgsvätskan.

Magnetkameraundersökning används ofta som ett led i utredningen liksom röntgen av hjärnans blodkärl. Ofta ställs den slutliga diagnosen med hjälp av en hjärnbiopsi. En mycket liten bit av vävnaden tas ut för undersökning.

Behandling

CNS-vaskuliter behandlas med en kombination av kortison och antireumatiska läkemedel. Något specifikt läkemedel för denna sjukdom finns inte.

Mer information

CNS-vaskuliter innebär inflammation i blodkärlen i det centrala nervsystemet (CNS). Det är framför allt hjärnan som drabbas. Hos personer under 50 år står CNS-vaskuliterna för några procent av alla strokefall.

Sjukdomen tillhör gruppen inflammatoriska systemsjukdomar.

Hitta stöd