Henoch-Schönlein purpura drabbar framförallt barn och ungdomar. Typiska symtom är små upphöjda blåmärken (purpura), inflammation i knä- och fotleder, magsmärtor och blödning från tarmen.

Sjukdomen behandlas främst med smärtstillande läkemedel och genom att avlasta drabbade leder.

Vem drabbas

Henoch-Schönlein purpura drabbar framför allt barn och yngre vuxna. Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos pojkar som hos flickor. Det är den vanligaste vaskulitsjukdomen, alltså sjukdom som kännetecknas av inflammation i blodkärlsväggen, i åldrarna 5-15 år.

Symtom

Sjukdomen utmärks av små upphöjda blåmärken som kallas purpura, liksidig artrit (ledinflammation) i knä- och fotleder samt magsmärtor och även blödning från tarmen. Njuren kan också påverkas med blod i urinen som följd. I början av sjukdomen kan även svullnad uppstå i händer, fötter, panna och över pungen.

Så här ställs diagnosen

Laboratorieprover som visar att en inflammation pågår i kroppen tillsammans med den samlade bilden av typiska symtom ger underlag för att ställa diagnosen Henoch-Schönlein purpura. Idag finns inget specifikt blodprov som direkt visar på sjukdomen. Som komplement tas även urinprov och är njuren påverkad kan det behövas en biopsi, ett litet vävnadsprov.

Behandling

Sjukdomen behandlas med smärtstillande läkemedel vid behov och avlastning av de leder som är drabbade. Ledbesvären försvinner ofta inom en vecka. Övriga symtom kan fortsätta i upp till två månader.

Hos de cirka 20 %, främst unga vuxna och vuxna, där njursjukdomen är kronisk, livslång, krävs en mer intensiv behandling med kortison och antireumatiska läkemedel.

Mer information

Henoch-Schönlein purpura är en sjukdom där kroppens immunförsvar angriper små kärl i hud, leder, tarm och njurar. Sjukdomen börjar ofta efter en övre luftvägsinfektion, men den kan också utlösas av mediciner, exponering för kyla eller kemiska ämnen. Sjukdomen orsakas av en reaktion där immunförsvaret svarar felaktigt.

Tillhör gruppen vaskulitsjukdomar.

Hitta stöd