Myofaciellt smärtsyndrom är en form av fibromyalgi som drabbar en del av kroppen. I den drabbade kroppsdelen känns molande smärta med utstrålning och pirrningar. Behandlingen består av smärtlindring och sjukgymnastik.

Vem drabbas

Myofasciellt smärtsyndrom drabbar främst kvinnor.

Symtom

Detta är en form av fibromyalgi som istället för att drabba hela kroppen ger symtom mer lokalt. Det kan handla om att bara en axel och tillhörande arm drabbas.

Symtomen är molande smärta med utstrålning. Det finns ofta inslag av pirrningar och funktionsnedsättning i området.

Så här ställs diagnosen

För att ställa diagnosen krävs att några kriterier uppfylls. Bland annat undersöks så kallade muskelband under huden. Det är ett spänt område som, vid tryck, ska dra ihop sig så att en ryckning syns på hudytan. Muskeln ska också ha en minskad rörlighet och göra ont.

Behandling

Behandlingen av sjukdomen är smärtlindring och sjukgymnastik. Sätts behandling in tidigt så är chansen att bli helt frisk väldigt stor. Ibland kommer återfall men även dessa kan snabbt gå över med behandling.

Mer information

Myofaciellt smärtsyndrom tillhör gruppen mjukdelsreumatiska tillstånd.

Hitta stöd

Din hälsa

Din hälsa är viktig för oss och därför kan du hitta en plats på webben för att du ska hitta inspiration för att ta hand om dig, träna och må bra.