Takayasus arterit innebär inflammation i stora kroppspulsådern, vilket ger försämrat blodflöde. Inflammationen leder till att kärlen blir trängre och att blodflödet försämras.

Symtom är bland annat viktnedgång, muskel- och ledvärk samt kalla och bleka händer. Den viktigaste behandlingen är kortison men även antireumatiska läkemedel förekommer.

Vem drabbas

I Sverige ses endast ett fåtal nya fall per år, vilket gör att det finns det färre än 50 personer med sjukdomen i landet. Sjukdomen är vanligast i Asien och drabbar huvudsakligen unga kvinnor.

Symtom

Sjukdomen inleds ofta med allmänna symtom som feber, viktnedgång samt smärtor i leder och muskler. Patienterna kan sedan uppleva kalla och bleka händer på grund av försämrat blodflöde och smärta i armarna vid ansträngning av samma orsak. Huvudvärk, yrsel och synstörningar är andra vanliga symtom.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs när symtomen visas tillsammans med pulsbortfall. När en ung person uppvisar olika blodtryck beroende på vilken arm det mäts på ger det en misstanke om Takayasus arterit. Med stetoskop kan även särskilda blåsljud höras över drabbade kärl. Den viktigaste undersökningen är kärlröntgen (angiografi).

Behandling

Den viktigaste behandlingen är kortison. I vissa fall används även antireumatiska läkemedel. Om kärlen blivit väldigt förträngda kan det behövas blodförtunnande läkemedel för att undvika proppar. Även kirurgisk behandling kan bli aktuell i svårare fall.

Mer information

Takayasus arterit innebär inflammation i stora kroppspulsådern och dess grenar. Inflammationen leder till att kärlen blir trängre och att blodflödet försämras. Sjukdomen kallas också ”pulseless disease” då den ibland kan ge ett bortfall av pulsen i handen.

Takayasus arterit tillhör vaskulitsjukdomarna.

Hitta stöd