Digital artrosskola i primärvården - Reumatikerförbundet

Digital artrosskola i primärvården

Digital artrosskola i primärvården

Gå en artrosskola via 1177? Det är allt mer möjligt. Från Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Kalmar Län, Region Jönköping och Region Östergötland) har en digital artrosskola tagits fram baserat på bland annat ”Bättre Omhändertagande av Artros” (BOA).

Denna form av artrosskola kan erbjudas via 1177, Vårdguidens e-tjänster, för de regioner som ingått i samarbete med Region Kalmar län. En av dessa regioner är Region Dalarna, som under Björn Olars (Digitaliseringsavdelningen) samt Marie Nordströms (sjukgymnast och samordnare för den digitala artrosskolan) ledning nu infört konceptet på bred från inom primärvården i Dalarna.

Björn Olars berättar att startskottet liksom mycket övrig nytillkommen digitalisering på regional nivå kom ur förutsättningarna som covid-19 pandemin innebar för vården och patienter.

Behovet fanns för ett alternativ till den traditionella artrosskolan som i vanliga fall bedrivs fysiskt ute på regionens vårdcentraler och vi hörde av oss till Anna Norrenge i Region Kalmar län som hjälpte oss komma igång med deras koncept. – Björn Olars

– Vi startade med en pilotstudie med en handfull vårdcentraler och totalt 213 patienter. Efter pilotstudien återkopplade vi tankar och feedback för innehållet till Region Kalmar län, som kunde anpassa efter detta och även andra delar de själva var i färd med att uppdatera, vilket vi nu använder hos oss idag”, säger Marie Nordström.

Pilotstudien visade att både patienter och behandlare var nöjda med det nya arbetssättet, och vi har kunnat införa arbetssättet på alla regionala vårdcentraler i Dalarna, samt några privata vårdcentraler som gjort att över 400 patienter skrivits in på digital artrosskola.

Så vilka är vinsterna med digital artrosskola?

Björn Olars behöver inte fundera lång stund för att svara.

Valmöjlighet, personcentrering och tillgänglighet är ledande. Att kunna tillgängliggöra behandling trots pågående pandemi och sedan skräddarsy behandlingen efter varje patients behov och kapacitet.

Exempelvis om du vill ha påminnelse varje dag om dina övningar kan du få det, vill du ha interaktion och stöd mera sällan så går det också. Vi kombinerar digital artrosskola med fysiska besök, men också andra digitala stöd om artrosen skulle leda till operation så har vi möjligheten hjälpa patienten genom hela processen.

Finns några artrosinformatörer med i det digitala konceptet undrar vi från Reumatikerförbundet

  • – Nej, inte i dagsläget säger Marie Nordström, men att få höra från andra med samma besvär är viktigt och något som gärna får ta plats i digitala artrosskolan längre fram.

Vad har då varit roligast i ditt arbete med att vidareutveckla konceptet och implementera den digitala artrosskolan i Region Dalarna så här långt?

– Samarbetet med andra regioner och viljan av fysioterapeuter att ändra arbetssätt och använda programmet, säger Marie Nordström som samordnar fysioterapeuterna även efter införandet.

– Nyckeln för ett hållbart införande är att verksamheten äger sitt arbetssätt och tar det vidare, här har det hjälpt att användarna i Dalarna uppmuntrats att komma med önskemål och förbättringsförslag till Region Kalmar län. Ja tack Kalmar, kollegor och ledning för modiga beslut, nu fortsätter arbetet. avslutar Björn Olars.

Mer information om BOA

Genom bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) erbjuds patienter artrosskola som leds av sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvård. Länk: BOA

Intervju av: Elin Löfberg
Bild: Adobe

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng