Forskning kartlägger mekanismerna bakom JIA - Reumatikerförbundet

Forskning kartlägger mekanismerna bakom JIA

Årligen diagnostiseras drygt 250 barn i Sverige med barnreumatism, Juvenil idiopatisk artrit (JIA). Det är en autoimmun sjukdom vars orsaker ännu inte är kartlagda. Flera pusselbitar återstår för att fullt ut kunna lösa gåtan bakom sjukdomen och lägga grunden för framtidens behandling av JIA. I ett viktigt forskningsprojekt vid Lunds universitet kartläggs vad som händer när JIA-patienter blir vuxna.

JIA är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som debuterar i barndomen. Symtomen kvarstår ofta upp i vuxen ålder och eftersom JIA kan vara förenat med allvarlig samsjuklighet är det viktigt att sjukvården fortsätter att följa JIA-patienter även när de blivit vuxna, säger Helena Tydén, reumatolog vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Hon leder ett forskningsprojekt med fokus på långtidsuppföljning där vuxna JIA-patienter bjuds in populationsbaserat. Även individer med lindrig JIA som i dagsläget inte har kontakt med reumatolog bjuds in till studien. Forskarna undersöker bland annat faktorer som aktuell sjukdomsaktivitet, ögonstatus, kardiovaskulära riskfaktorer, levnadsvanor och upplevd livskvalitet.

Kartlägger sjukdomssamband

–En förhoppning med studien är att vi i framtiden ska kunna ge nyinsjuknade JIA-patienter och deras föräldrar bättre svar på frågor om prognos, samsjuklighet och hur JIA-diagnosen kommer att påverka deras liv. Vår ambition är bland annat att kartlägga ett eventuellt samband mellan JIA och ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Det är också viktigt att fånga upp vuxna JIA-patienter med pågående inflammatorisk sjukdomsaktivitet som i dagsläget inte har någon vårdkontakt, säger Helena Tydén, som fått ekonomiskt stöd för sin forskning från Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker.

–Forskningsstödet betyder otroligt mycket. Det är ett kvitto på att patientföreningarna betraktar vår forskning som relevant och viktig. När vi lär oss mer om de mekanismer som orsakar JIA och påverkar sjukdomsförloppet läggs grunden till framtidens individanpassade behandling som angriper orsakerna till sjukdomen.

Helena Tydén

Läs mer om Helenas forskningsprojekt här!

Läs hela bilagan om skelett- och ledhälsa här!

Författare: Annika Wihlborg
Ur: Folkhälsa Sverige, Hälsoportalen by Mediaplanet, 14 mars 2023
Foto: Adobe, Privat

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng