Hem » Forskning » Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Alla aktuella forskningsprojekt och senaste årens forskningsprojekt från 2018.

Söker du forskningsprojekt tidigare än 2018, eller har du en fråga? Kontakta oss på [email protected]

Mer att läsa: Forskningsrapporter

Använd filtret för att söka fram forskare, lärosäten och diagnoser och forskningsområden.

SLE – sjukdomsmekanismer och prognos

Anders Bengtsson, Lunds Universitet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2022 Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun reumatisk sjukdom som kan drabba alla kroppens organ. Det finns fortfarande en överdödlighet vid SLE med stor risk att ...

Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet, 250 000 kronor, 2-årsanslag år 2/2022 Bakgrund och motivering Reumatisk muskelsjukdom, myosit, tillhör de autoimmuna sjukdomarna där kroppens immunsystem riktar sig mot den egna vävnaden, främst muskler, men också mot hud, lungor, leder och hjärta med symtom ...

Systemisk skleros (SSc, sklerodermi)- Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer

Roger Hesselstrand, Skånes universitetssjukhus, 250 000 kronor, 2-årsanslag år 2/2022 Bakgrund och motivering Systemisk skleros en av de mindre vanliga reumatologiska sjukdomarna men med svåra konsekvenser. De stora framgångar, inte minst i behandling, som noterats i reumatologin i övrigt har ...

Hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr inflammation, utveckling av kroppsskador och behandlingssvar vid reumatoid artrit och SLE

Johan Rönnelid, Uppsala Universitet, 250 000 kronor, 2-årsanslag år 2/2022 Bakgrund och motivering Immunkomplex (IC) bildas när olika ämnen (antigen) förenas med specifika antikroppar, ofta s.k. autoantikroppar riktade mot kroppsegna ämnen. IC kan påvisas i blodet och i kroppsvävnader vid ...

Identifiering av sjukdomsmekanismer och stratifiering av patienter med inflammatoriska systemsjukdomar för utveckling av nya terapier

Lars Rönnblom , Uppsala Universitet, 250 000 kronor, 2-årsanslag år 2/2022 Bakgrund och motivering De inflammatoriska systemsjukdomarna SLE, primärt Sjögrens syndrom och myosit drabbar individen i relativt unga år eller i medelåldern. Det är inte ovanligt att patienterna med tiden ...

Precisionsmedicin vid Systemisk Lupus Erythematosus – koppling mellan genetik och klinik

Dag Leonard , Uppsala Universitet, 200 000 kronor, 2-årsanslag år 1/2022 Bakgrund och motivering SLE är en reumatisk sjukdom som kan påverka många olika organ i kroppen. Sjukdomen skiljer sig mycket från patient till patient och många har en sänkt ...

Meniskens roll vid artros

Patrik Önnerfjord, Lunds Universitet, 180 000 kronor Bakgrund och motivering Skador på menisken är vanligt och har visat sig vara en starkt bidragande orsak till framtida artros. Artros ger ledsmärta, förlust av vävnad (brosk/menisk) och nedsatt ledfunktion. Både tidig diagnostik ...

Hur stabil är tarmflorans sammansättning och funktion över tid hos friska barn, samt hos barn med JIA

Anders Öman, Uppsala Universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Tarmfloran kan ha betydelse vid Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) och tarmfloran påverkas av kosten. Användningen av ”specific carbohydrate diet” (SCD) har visat en minskad sjukdomsaktivitet i en pilotstudie på barn ...

Inflammation som riskfaktor för primär och sekundär osteoporos – studier av systemisk skleros och hos äldre kvinnor

Kristina Åkesson, Lunds Universitet, 80 000 kronor Bakgrund och motivering Folksjukdomen osteoporos (benskörhet) medför årligen över 85 000 frakturer i Sverige, och orsakar såväl stora samhällskostnader såväl som lidande för individen. Inflammation påverkar skelettet och dess omsättning på flera sätt ...

Studier av sambandet mellan reumatoid artrit och parodontit

Tülay Yucel-Lindberg, Karolinska Institutet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) och parodontit (tandlossning) är kroniska inflammatoriska sjukdomar som resulterar i nedbrytning av ben och brosk i lederna, respektive stödjevävnad runt tänderna. Parodontit är en infektionssjukdom som orsakas ...

Småkärlssjukdom och lungfibros vid systemisk skleros

Dirk Wuttge, Skånes universitetssjukhus, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Den ovanliga reumatologiska sjukdomen systemisk skleros drabbar kärl- och bindväv. Resultatet är smärtsamma sår på fingrar, förtjockad hud samt bindvävsinlagring exempelvis hjärta och lungan. Patienterna drabbas av sänkt livskvalité och ...

Betydelsen av serotonin för utveckling av systemisk lupus erytematosus och reumatoid artrit

Lina Wirestam, Linköpings universitet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE) och ledgångsreumatism (RA) är kroniska sjukdomar av autoimmun natur. Serotonin, en signalsubstans som reglerar sömn och humör i hjärnan, har även visat sig vara en viktig ...

Maskininlärning för prediktion av behandlingsutfall i reumatoid artrit

Helga Westerlind, Karolinska Institutet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Tidig och effektiv behandling av reumatoid artrit (RA) är av största betydelse för att minska risken för RA-relaterad funktionsnedsättning, smärta och samsjuklighet. Även om effektiva behandlingar finns, svarar bara ~1/3 ...

Utveckla, implementera och utforska ett stödprogram för barn som nyligen fått diagnosen Juvenil Idiopatisk Artrit.

Eva Weidenhielm Broström, Karolinska Universitetssjukhuset, 155 000 kronor Bakgrund och motivering När ett barn drabbas av JIA förändras livet markant för barnet och familjen. Att få en diagnos kan vara omtumlande, stressande och utmanande på många olika sätt. Ett litet ...

Juvenil idiopatisk artrit-vad händer när man blir vuxen?

Helena Tydén , Lunds Universitet, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som debuterar i barndomen och skiljer sig från reumatoid artrit (RA) hos vuxna 1. Symtomen kvarstår ofta upp i vuxen ...

Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatiska sjukdomar

Carl Turesson, Lunds Universitet, 230 000 kronor Bakgrund och motivering Kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en inflammatorisk sjukdom som kan förstöra lederna. Jättecellsarterit (giant cell arteritis, GCA) är en kärlsjukdom som framför allt drabbar äldre personer, och kan leda ...

Genetiska och funktionella studier av Arthritis Mutilans vid Psoriasis

Isabel Tapia Paez, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Psoriasis artrit mutilans (PAM) är en ovanlig och mycket allvarlig form av ledsjukdom vid psoriasis, psoriasis artrit (PsA). Den kliniska bilden av PAM kännetecknas av aggressiv nedbrytning av skelett ...

Effektivitet och tolerabilitet av metotrexat hos patienter med nydiagnostiserad reumatoid artrit

Anna Södergren, Norrlands Universitetssjukhus, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst drabbar leder, men som också kan drabba övriga organ. Försenad eller otillräcklig behandling kan leda till leddestruktioner och funktionshinder ...

Medfödda lymfoida cellers roll för aktivering av ledfibroblaster vid reumatoid artrit

Mattias Svensson , Göteborgs universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) karaktäriseras av kronisk ledinflammation och progressiv leddestruktion. En grupp bindävsceller, kallade fibroblaslika synoviocyter (FLS), spelar en central roll för den leddestruktion som sker vid RA. I ...

Ledskadeprevention vid Juvenil Idiopatisk Artrit

Erik Sundberg, Karolinska Universitetssjukhuset, 80 000 kronor Bakgrund och motivering Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) är en kronisk ledsjukdom som drivs av inflammation och där framtida sjukdomsförlopp för den enskilde patienten är osäkert vid debut. Studien kommer att undersöka hur man ...

Nedbrytning av ledbrosk – en biologisk process som leder till artros

André Struglics , Lunds Universitet, 180 000 kronor Bakgrund och motivering Artros orsakar ledsmärta och funktionsnedsättning. I Sverige har ca. en miljon personer någon form av artros. Det finns ingen botande artrosbehandling, och dagens sjukvård är inriktad på smärtlindring, sjukgymnastik ...

Biotillgänglighet, immunogenicitet och prediktorer för behandlingssvar hos patienter med reumatiska sjukdomar vid biologisk behandling i klinisk praxis

Rille Pullerits, Göteborgs universitet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Under senaste aren har behandling med biologiska läkemedel förbättrat livet för många patienter med reumatisk sjukdom. Effekten av biologiska läkemedel varierar beroende på vilken diagnos patienten har, men också på ...

Studier för att optimera monitorering, behandlingsutfall och långtidsprognos vid systemisk lupus erythematosus

Ioannis Parodis, Karolinska Institutet, 165 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som främst drabbar kvinnor i barnafödande ålder. Sjukdomen uppvisar stor variation av symptom och för med sig en betydande nedsättning av ...

Fibromyalgi och icke-inflammatorisk smärta vid inflammatorisk led- och ryggsjukdom

Tor Olofsson , Skånes universitetssjukhus, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar kan idag ofta mycket framgångsrikt behandlas för sin inflammation. Trots det utvecklar många en kvarvarande smärta, frikopplad från inflammation (ibland i dess uttalade ...

Lymfom vid Sjögrens syndrom – ett steg mot precisionsmedicin

Gunnel Nordmark, Uppsala Universitet, 180 000 kronor Bakgrund och motivering Sjögrens syndrom är en kronisk reumatisk sjukdom med en ökad risk för lymfom (lymfkörtelcancer), vilket drabbar cirka 5% av patienterna. Lymfomen uppstår vanligen i de stora spottkörtlarna.Det är inte känt ...

Livskvalitet, organmanifestationer och funktion hos patienter med systemisk skleros

Annica Nordin, Karolinska Institutet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering På senare år har det visats, bl.a. från vår forskargrupp, att patienter med systemisk skleros (SSc) i likhet med andra systemreumatiska sjukdomar har ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt och ...

Population based studies on aetiology and cardiovascular cormorbidities of systemic vasculitis

Aladdin Mohammad , Lunds Universitet, 165 000 kronor Bakgrund och motivering Jättecellsarterit och ANCA associerade vaskuliter är ovanliga systemiska vaskuliter (SV). Miljöfaktorer, exponering till läkemedel och rökning har diskuterat som möjliga orsaker i tidigare studier. Vi har etablerat en av ...

Implementering och utvärdering av strukturerad multiprofessionell rehabilitering vid tidig RA

Elisabeth Mogard, Skånes universitetssjukhus, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Personer med RA skall ha ett snabbt omhändertagande med adekvat medicinering samt tillgång till multiprofessionell personcentrerad rehabilitering, vilket är en utmaning i klinisk praxis. Vid reumatologen i Lund inkluderas konsekutiva ...

Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, 200 000 kronor, 2-års anslag år 1/2022 Bakgrund och motivering Ledgångsreumatism (RA) är en av våra folksjukdomar. Det är en kronisk inflammationssjukdom som framförallt drabbar lederna och risken att drabbas under ens livstid är nästan 2% ...

Metabola förändringar vid tidig reumatoid artrit- från patogenes till behandlingssvar

Cristina Maglio, Göteborgs universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en kronisk ledsjukdom. Trots att man har bedrivit mycket forskning kring RA är det ännu inte klart vad som orsakar sjukdomen. Patienter med RA kan ...

Ledspecifika autoantikroppar som biomarkörer i inflammatoriska ledsjukdomar

Erik Lönnblom, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat valet av behandling för nydebuterad reumatoid artrit (RA) som en kunskapslucka. Vi vet idag att ju tidigare en patient diagnosticeras ...

Gravid och systemisk lupus erytematosus – vad kan orsaka komplikationer?

Anna-Carin Lundell, Göteborgs universitet, 140 000 kronor Bakgrund och motivering Kvinnor med SLE är ofta i fertil ålder med en önskan om att bli gravid, men samspelet mellan graviditet och SLE-aktivitet kan leda till komplikationer för både mamma och foster ...

Uppkomst och funktion av ACPA: studier av orala bakteriers roll

Karin Lundberg, Karolinska Institutet, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Majoriteten (ca 60-70%) av patienter med reumatoid artrit (RA) har autoantikroppar mot citrullinerade proteiner (s.k. ACPA). Förekomst av ACPA kopplas till destruktiv sjukdom, riskgener, rökning och parodontit (PD), men de ...

Inflammatorisk ryggsjukdom samsjuklighet, biomarkörer och prognostiska faktorer

Elisabet Lindqvist , Skånes universitetssjukhus, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Symptom vid inflammatorisk ryggsjukdom (axSpA) är smärta, inskränkt rörlighet i rygg och bröstkorg samt morgonstelhet som förbättras av rörelse. AxSpA delas upp i subgrupper efter påvisade förändringar i bäckenleder ...

Bättre omhändertagande för patienter med tidig RA

Ingrid Larsson, Spenshults FoU-centrum, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Att leva med reumatoid artrit (RA) påverkar hela livet. De första tre delstudierna i forskningsprojektet visar att patienter med en nydebuterad RA vill leva ett normalt liv trots RA och ...

Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA.

Jon Lampa , Karolinska Institutet, 180 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom, kännetecknad framför allt av inflammation i lederna. Trots effektiva antireumatiska behandlingar drabbas majoriteten RA patienter av långvariga smärtproblem, som i många ...

Longitudinella studier av kliniska manifestationer, livskvalité och immunologiska markörer vid Sjögrens syndrom

Marika Kvarnström , Karolinska Institutet, 62 500 kronor Bakgrund och motivering Patienter med primärt Sjögrens syndrom frågar ofta, särskilt vid diagnostillfället, om sjukdomen kommer förvärras och hur den kommer påverka deras liv. Denna kunskap saknas. Risken för lymfomutvecklig är väl ...

Betydelsen av autoreaktiva antikroppar för smärta vid fibromyalgia

Eva Kosek , Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Fibromyalgi (FM) är en vanlig orsakerna till svår, generaliserad smärta hos kvinnor. Objektiva diagnostiska test och effektiva behandlingar saknas. Nyligen visade vi att IgG antikroppar från FM patienter utlöste ...

Hjärt-kärl sjuklighet och död hos patienter med småkärlsvaskulit

Ann Knight , Uppsala Universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Prognosen för de sk ANCA-associerade vaskuliterna (AAV) har förbättrats.Nu överlever patienterna den akuta sjukdomsfasen och vi ser istället andra dödsorsaker. Precis som vid flera reumatiska sjukdomar har personer med ...

Börjar reumatoid artrit på slemhinnor?

Alf, Kastbom Linköpings universitet, 200 000 kronor, 2-års anslag år 1/2022 Bakgrund och motivering Antikroppar mot citrullinerade proteiner (ACPA) börjar ofta produceras många år innan diagnosen ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) kan ställas. Därför utgör patienter med smärtor från rörelseapparaten och ...

Psoriasisartrit – epidemiologi och behandlingseffekter

Johan Karlsson Wallman , Lunds Universitet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Metotrexat rekommenderas som förstahandsbehandling mot psoriasisartrit (PsA). Trots detta är det formella vetenskapliga stödet för metotrexats effekt mot PsA klart begränsat. Visst stöd finns från små studier och ...

Vaccination mot COVID19 vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Meliha Kapetanovic , Skånes universitetssjukhus, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Patienter med reumatiska sjukdomar behandlade med vissa immunmodulerande läkemedel (till ex rituximab eller JAK hämmare) har visat sig öka risken för en svårare COVID19 infektion och ökad dödlighet. Få ...

Barnreumatism – från leden till livet

Robin Kahn, Lunds Universitet, 155 000 kronor JIA Bakgrund och motivering När ett barn insjuknar i kronisk reumatisk ledsjukdom (juvenil idiopatisk artrit, JIA) väcks många frågor hos föräldrarna och barnet. Kommer mitt barn någonsin bli frisk? Hur kommer det att ...

Generaliserad smärta bland unga vuxna-särskilt fokus på individer med samtidig juvenil idiopatisk artrit

Anna Jöud, Lunds Universitet, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Smärta är ett av vår tids stora folkhälsoproblem och kräver ett ökat fokus. Lokal smärta uppstår också vid juvenil idiopatisk artrit (JIA). Störst fokus i behandlingen av JIA är inflammationen ...

Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom

Per-Johan Jakobsson , Karolinska Institutet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 1/2022 Bakgrund och motivering Forskningsprogrammet beskriver läkemedelsutveckling och biomarkörforskning inom systemisk skleros (SSc). Bakgrunden ligger i sökandens forskning kring mikrosomalt prostaglandin E syntas-1 som målenzym för nya, mer potenta ...

Tidig prevention av inflammation och associerad osteoporos vid postmenopausal reumatoid artrit

Ulrika, Islander , Göteborgs universitet, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom som resulterar i ledinflammation och benskörhet. Kvinnor drabbas oftare än män och många insjuknar i samband med klimakteriet. Behandling med östrogen förbättrar ...

Neutrofilaktivering vid nydiagnostiserad reumatoid artrit och dess association med lungengagemang – en delstudie av PULMORA.

Anna-Karin Hultgård Ekwall , Göteborgs universitet, 50 000 kronor Bakgrund och motivering 60% av patienter med reumatoid artrit (RA) insjuknar i någon form av lungengagemang. En svår manifestation är interstitiell lungsjukdom. Kunskapsluckorna är enorma och effektiv behandling saknas. Behovet av ...

Cancer vid reumatisk systemsjukdom

Marie Holmqvist, Karolinska Institutet, 155 000 kronor Bakgrund och motivering Patienter med reumatisk systemsjukdom är hårt drabbade; mortaliteten är tre gånger så hög som hos övrig befolkning med samma ålders- och könsfördelning. En av de främsta dödsorsakerna och de vanligaste ...

Ncf1-medierad oxidativ reglering av B-celler som ett viktigt steg i utvecklingen av reumatoid artrit

Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 1/2022 Bakgrund och motivering Ncf1 är en av de viktigaste generna som kontrollerar autoimmun sjukdom, i både människa och mus. Ncf1 styr produktionen av syreradikaler och tvärtemot den populära uppfattningen ...

Reglering av autoimmun inflammation vid ANCA associerad vaskulit

Thomas Hellmark, Lunds Universitet, 130 000 kronor Bakgrund och motivering ANCA associerad vaskulit är en grupp allvarliga autoimmuna sjukdomar som går i skov och leder till livshotande njurskador och lungblödningar om den lämnas obehandlad. Dagens behandling syftar till att dämpa ...

Graviditet hos kvinnor med psoriasisartrit och inflammatorisk ryggsjukdom

Karin Hellgren, Karolinska Institutet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Hur inflammatorisk ledsjukdom påverkar mödrar och foster under graviditet är bäst studerat hos kvinnor med kronisk ledgångsreumatism (RA). Motsvarande kunskap vid psoriasisartrit (PsA) och inflammatorisk ryggsjukdom (SpA) är begränsad, men ...

Effekter av högintensiv konditionsträning för individer med inflammatorisk ryggsjukdom

Emma Haglund, Högskolan i Halmstad 105 000 kronor Bakgrund och motivering Mer kunskaper kring hur högintensiv träning bör utföras för att ge bäst effekt på hälsan bidrar till förståelse för hur rehabiltering kan bedrivas hos individer med spondylartrit (SpA). I ...

Biomarkörer vid SLE med njurengagemang och jämförande studier med ANCA-associerad vaskulit

Iva Gunnarsson, Karolinska Universitetssjukhuset, 250 000 kronor, 2-års anslag år 1/2022 Bakgrund och motivering Njurinflammation (nefrit) drabbar 30-50 % av patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) och 70-80 % av patienter med ANCA-associerad vaskulit (AAV). Patienter med nefrit drabbas ofta ...

Funktionell effekt av olika autoantikroppar och autoreaktiva B celler i reumatiska sjukdomar

Caroline Grönwall, Karolinska Institutet, 180 000 kronor Bakgrund och motivering Antikroppar har en nyckelroll i immunförsvaret och vi har vid varje tillfälle miljontals olika B-celler i kroppen som tillverkar unika antikroppar i beredskap mot virus och bakterier. Men vid autoimmun ...

Validering och karakterisering av nyupptäckta autoantikroppar och autoantigen hos myositpatienter

Susanne Gräslund, Karolinska Institutet, 80 000 kronor Bakgrund och motivering Myosit eller kronisk reumatisk muskelinflammation är en autoimmun sjukdom med hög sjuklighet och dödlighet. Den är också ovanlig vilket medfört att lite forskning genomförts och att mekanismen bakom sjukdomen fortfarande ...

Hur påverkar B-celler och antikroppar mot ledspecifika proteiner sjukdomsförloppet vid ledgångsreumatism, reumatoid artrit

Inger, Gjertsson ,Göteborgs universitet, 230 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom. Tidig och korrekt behandling är nödvändig för att förhindra leddestruktion och minska risken för samsjuklighet. Idag vet vi inte vilken patient som ...

Studie av muskelfunktion hos patienter med nydiagnosticerad systemisk skleros

Karina Gheorghe , Karolinska Universitetssjukhuset, 80 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk skleros är en sällsynt autoimmun sjukdom där felaktivering av immunsystemet resulterar i skador som drabbar flera organ, med nedsatt funktion och livskvalité som följd. Många patienter besväras av ...

Nya immunologiska mekanismer vid reumatisk sjukdom med implikationer för prevention och behandling

Johan, Frostegård Karolinska Institutet, 180 000 kronor Bakgrund och motivering Även om förståelsen och behandlingen av reumatiska sjukdomar har förbättrats finns det ändå väldigt mycket kvar att göra. Forskargruppen har upptäckt att antikroppar mot ett litet fettämne, PC (anti-PC), som ...

Studier med avbildningstekniker för att tidigt kunna förutsäga sjukdomsförloppet vid reumatoid artrit

Kristina Forslind, Spenshults FoU-centrum, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Vid den inflammatorisk sjukdomen reumatoid artrit är skada på skelettet i leder vanligt och kan leda till funktionsnedsättningar med handikapp. För att om möjligt förhindra denna utveckling är det viktigt ...

Longitudinell och translationell studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit

Helena Forsblad d'Elia, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 250 000 kronor, 2-års anslag år 1/2022 Bakgrund och motivering Ankyloserande spondylit (AS)/radiografisk axial spondylartrit (r-axSpA) ingår i sjukdomsgruppen SpA. Prevalensen för AS är ca 0.2% i Sverige och AS är därmed en av de ...

Tryptofanmetabolism, oral mikroflora och samsjuklighet vid långvarig muskelsmärta

Malin Ernberg, Karolinska Institutet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Ca 20% av befolkningen lider av långvarig smärta och den allra största delen av dem har smärta från muskler och leder. Långvarig smärta är ofta förenat med stort lidande för ...

Studier av inflammatorisk ledsjukdom hos barn

Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, 180 000 kronor Bakgrund och motivering Vi vill utveckla mätbara, objektiva biomarkörer dels för diagnos/prognos och dels för val av terapi för JIA. Det är grunden för sk precisionsmedicin, att hitta bästa möjliga behandling för ...

Komplementaktivering av posttranslationellt modifierade proteiner – en mekanism för utveckling av autoimmunitet?

Oskar Eriksson, ,Uppsala Universitet, 115 000 kronor Bakgrund och motivering Komplementsystemet utgör en viktig del av människans försvar mot bakterier och virus och är strikt reglerat för att säkerställa att det endast oskadliggör bakterier och virus och inte attackerar kroppens ...

Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle

Martin Englund, Lunds Universitet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 1/2022 Bakgrund och motivering Ledsjukdomen artros är vår vanligaste kroniska ledsjukdom som drabbar ca var fjärde svensk över 45 års ålder. Trots detta saknas effektiva behandlingsmetoder som bromsar eller förhindrar ...

Östrogens reglering av IgG patogenicitet

Cecilia Engdahl, Göteborgs universitet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Ledgångsvärk är vanligare hos kvinnor än män vilket bland annat kan kopplas till östrogen bristen vid klimakteriet. Jag har visat att östrogen bristen påverkar hur sjukdomsframkallande antikroppar, IgG, är vilket ...

Tidiga sjukdomsmekanismer och biomarkörer vid systemisk skleros

Maija-Leena Eloranta, Uppsala Universitet, 140 000 kronor Bakgrund och motivering Patienter med systemisk skleros (SSc) har högst dödlighet bland de med reumatisk sjukdom och många har allvarliga kliniska besvär i det dagliga livet. SSc är vanligast hos kvinnor. Sjukdomen leder ...

Fortsatta jämförande genetiska undersökningar mellan reumatiska sjukdomar i Sudan och Sverige

Sahwa Elbagir, Uppsala Universitet, 140 000 kronor Bakgrund och motivering Autoimmuna sjukdomar har beskrivits som ovanliga i Afrika, men nya data visar att de kroniska sjukdomarna reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE), inte är försumbara i Afrika, och ...

Att leva med artros – betydelsen av egenmakt och förmåga att hantera sjukdom

Eva Ekvall Hansson, Lunds Universitet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Personcentrerad vård innebär bland annat att behandlingsmetoder optimeras och individualiseras. Begreppen enablement (förmåga att förstå och hantera sjukdom) och empowerment (makt att påverka sin situation) ligger nära intentionerna i ...

Remission och extra artikulära manifestationer vid Reumatoid artrit (RA) – effekter av tät uppföljning och treat to target vid nydebuterad sjukdom

Jon Thorkell Einarsson, Skånes universitetssjukhus, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Det finns vetenskapligt stöd för att tidigt insatt behandling i kombination med regelbunden uppföljning och täta kontroller vid reumatoid artrtit (RA) resulterar i bättre prognos. Remission definierad som avsaknad ...

Munhålans roll vid SLE – från sjukdomspatogenes till klinik

Elisabeth Almer Boström , Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom där sår och förändringar i munslemhinnan kan vara ett av de första kliniska tecknen på sjukdom. Sår i munnen ...

Identifiering av homogena undergrupper av patienter med systemiska autoimmuna sjukdomar

Lina Marcela Diaz Gallo Norlén, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk sklerodermi (SSc) och myosit är autoimmuna sjukdomar som orsakar funktionshinder och högre dödlighet. SLE, SSc och myosit har ett brett spektrum av ...

Gikt – Registerstudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen

Mats Dehlin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Gikt, världens vanligaste inflammatoriska ledsjukdom uppvisar stor variation i uttryck och svårighetsgrad vilket betonar behovet av nationell data. Existerande god läkemedelsbehandling av gikt uppvisar stora brister i måluppfyllelse. Gikt är ...

Genuttryck och proteiner – en väg till bättre behandling av patienter med småkärlsvaskuliter

Johanna Dahlqvist, Uppsala Universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Småkärlsvaskuliter är allvarliga reumatiska sjukdomar. De kännetecknas av autoimmun inflammation, vilket kan drabba i princip alla organ och leda till total förstörelse av organen. Det är fortfarande oklart vad som ...

T-cells-signaturer vid reumatisk sjukdom- ett steg mot precisionsmedicin

Karine Chemin , Karolinska Institutet, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit, myosit och psoriasisartrit är kroniska autoimmuna sjukdomar som representerar en klinisk utmaning på grund av variationen i behandlingssvar och återfall av symptom. T-cellinfiltrat har beskrivits vid inflammationsområde ...

Utvärdering av två kortison behandlingsstrategier hos patienter med nydiagnostiserad, tidigare obehandlad reumatoid artrit

Katerina Chatzidionysiou, Karolinska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit kan leda till skelettdestruktion och irreversibel nedsatt funktionsförmåga, om inte optimalt behandlad. Kortison används i kombination med methotrexate som första linjens behandling. Den optimala kortison behandlingdurationen är dock ...

Juvenil idiopatisk artrit, arbetslivsutfall och sjukvårdskostnader: en befolkningsbaserad registerstudie

Gustaf Bruze ,Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är den vanligaste reumatiska sjukdomen bland barn. En nordisk epidemiologisk befolkningsstudie fann att 14 av 100 000 barn får JIA varje år, och att det finns ...

Komplementsystem i reumatiska sjukdomar.

Anna  Blom, Lunds Universitet, 230 000 kronor Bakgrund och motivering Varje människa har ett medfött försvarssystem mot infektioner vilket består bland annat av komplement, ett system omfattande ett 30-tal proteiner. Betydelsen av komplementet framgår tydligt av infektiösa och autoimmuna sjukdomar ...

Gikt-nya aspekter på gammal sjukdom

Lena Björkman, Göteborgs universitet, 80 000 kronor Bakgrund och motivering Akut inflammation regleras av det medfödda immunförsvaret där neutrofila granulocyter (neutrofiler) utgör merparten av de vita blodkropparna. Vid giktartrit fälls giktkristaller ut i lederna vilket leder till en akut inflammation ...

Tremånaders högintensiv intervall träning vid reumatoid artrit.

Annelie  Bilberg , Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Trots effektiv immundämpning med farmakologisk behandling leder reumatoid artrit (RA) till nedsatt fysisk funktion, smärta och ökad hjärt-kärlsjukdom. Patienter får ofta rekommendationen att träna på en lägre intensiv nivå för ...

Studie av smärta hos barn med juvenil idiopatisk artrit

Lillemor Berntson , Uppsala Universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Den smärta som barn upplever när de lever med juvenil idiopatisk artrit (JIA) är knapphändigt studerad. Den vanliga uppfattningen är att den enbart är inflammatorisk och försvinner när sjukdomen behandlas ...

BARFOT, en multicentrisk, prospektiv, långtids observationsstudie avseende patienter med nydebuterad reumatoid artrit

Stefan Bergman, Spenshults FoU-centrum, 215 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) kan medföra en avsevärd funktionsnedsättning. Trots en stor förbättring av behandlingsmöjligheterna är förloppet för den enskilde fortfarande svårt att förutsäga vad det gäller risk för ledskada. En ...

Från barn- till vuxenreumatologisk vård

Cecilia Bartholdson , Karolinska Universitetssjukhuset, 130 000 kronor Bakgrund och motivering Utvecklingen av barnreumatologiska medicinska metoder har kommit långt. För att bättre bemöta ungdomars behov och ge dem verktyg för att kunna hantera sin egen hälsa behövs ökad kunskap om ...

Biomarkörer för tidig upptäckt av leddestruktion i juvenil idiopatisk artrit

Cecilia Aulin , Karolinska Institutet, 80 000 kronor Bakgrund och motivering Trots stora framsteg i behandling av JIA de senaste 20 åren har en betydande del av patienterna fortfarande en aktiv sjukdom med risk för permanenta ledförändringar. Vi har sedan ...

Riskfaktorer för olika återkommande komplikationer hos patienter med antifosfolipidsyndrom.

Aleksandra Antovic , Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Antifosfolipidsyndrom (APS) känneteckans av arteriella och/eller venösa blodproppar (tromboser) och/eller graviditetskomplikationer i kombination med antikroppar mot negativt laddade ämnen i blodet sk. fosfolipider. Vanligaste manifestationer är venösa tromboser, dvs ...

Upptäckt och prediktion av sjukdomsförlopp vid knäartros

Maria Andersson , Spenshults FoU-centrum, 105 000 kronor Bakgrund och motivering Artros är den vanligaste muskuloskeletala sjukdomen och strategier för behandling och förebyggande åtgärder, innefattar tidig upptäckt och kunskap om tidigt sjukdomsförlopp. Man funnit samband mellan artros, metabola sjukdomar och ...

Långtidsuppföljning av Covidassocierad hyperinflammation hos barn

Maria Altman , Karolinska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Bakgrund och motivering De flesta barn som smittats av SARS-CoV-2 uppvisar lindriga symtom. Vissa barn återinsjuknar dock i ett allvarligt inflammationstillstånd 2-6 veckor efter covidsmittan. Tillståndet benämns MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in ...

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng