För forskare - Reumatikerförbundet

För forskare

Här finns information till dig som forskar om reumatiska sjukdomar och vill veta mer om hur du kan söka anslag från Reumatikerförbundet, söka stipendier och fondmedel.

Genvägar

Söka forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Söka forskningsanslag från Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet, via Reumatikerfonden, ger anslag till forskning som har som mål att: minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar, öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdo, samt att förebygga reumatisk sjukdom ...

Riktad satsning till rehabiliteringsforskning

Riktad satsning till rehabiliteringsforskning
Utlysningen är tänkt att bidra till ett förbättrat kunskapsläge vad gäller rehabiliteringsinsatser inkluderande fysisk träning, multidisciplinär teamrehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering och klimatvård för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar ...

Stipendium

Personal inom vården hjälper äldre man
Reumatikerförbundet har tre olika stipendier som vänder sig till olika professioner och kliniker.Här hittar du stipendierna Till minne av Nanna Svartz, Vårdforskningsstipendiet och Patientsäkerhetsstipendiet ...

Stig Thunes fond

Stig Thunes fond
Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom ...

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng