Hem » Forskning » För forskare

För forskare

Här finns information till dig som forskar om reumatiska sjukdomar och vill veta mer om hur du kan söka anslag från Reumatikerförbundet, söka stipendier och fondmedel.

Genvägar

Söka forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Söka forskningsanslag från Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet, via Reumatikerfonden, ger anslag till forskning som har som mål att: minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar, öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdo, samt att förebygga reumatisk sjukdom ...
Läs Mer

Riktad satsning till rehabiliteringsforskning

Riktad satsning till rehabiliteringsforskning
Utlysningen är tänkt att bidra till ett förbättrat kunskapsläge vad gäller rehabiliteringsinsatser inkluderande fysisk träning, multidisciplinär teamrehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering och klimatvård för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar ...
Läs Mer

Stipendium

Personal inom vården hjälper äldre man
Reumatikerförbundet har tre olika stipendier som vänder sig till olika professioner och kliniker.Här hittar du stipendierna Till minne av Nanna Svartz, Vårdforskningsstipendiet och Patientsäkerhetsstipendiet ...
Läs Mer

Stig Thunes fond

Stig Thunes fond
Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom ...
Läs Mer