små vita blommor på ett äppelträd

Stipendium

Reumatikerförbundet har tre olika stipendier som vänder sig till olika professioner och kliniker. Här hittar du stipendierna Till minne av Nanna Svartz, Vårdforskningsstipendiet och Patientsäkerhetsstipendiet.

Nanna Svartz

Varje år delar Reumatikerförbundet tillsammans med Pfizer AB ut ett stipendium till minne av professor Nanna Svartz på 150 000 kronor. 

Vårdforskningsstipendiet

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett stipendium till vårdforskning på 50 000 kronor.

Patientsäkerhetsstipendium

Reumatikerförbundet delar tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening ut ett patientsäkerhetsstipendium till en eller flera kliniker/enheter.  

Kontakta oss