Hem » Forskning » För forskare » Stig Thunes fond

Stig Thunes fond

Stiftelsen Stig Thunes fond för omvårdnadsforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status och ansökan ska vara komplett och av god kvalitet. Forskningspartner* i projektet är meriterande.

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Forskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.

Styrelsen för Stiftelsen Stig Thunes fond beviljade följande projektanslag för omvårdnadsforskning 2021

Anna Vermé

Anna Vermé

Anna Vermé gör en studie om övergången mellan barn och vuxen. Studien heter: Redo för transition från barn- till vuxenreumatologisk vård? – Implementering och vetenskaplig utvärdering av ett transitionsprogram. Läs mer om Anna Vermés forskning! ...
Kristofer Andreasson

Kristofer Andreasson

Kristofer Andreasson studerar effekten och toleransen av högintensiv intervallträning hos patienter med nydebuterad myosit. Träning kan också bli ett verktyg för patienten att vara aktiv i sin egen behandling. Läs mer om vad Kristofer Andreasson forskar om! ...
Annika Granath

Annika Granath

Annika Granath gör en studie om hur patientperspektivet har blivit inkluderat och omhändertaget i tidigare publicerad forskning om ANCA-associerad vaskulit och analyserar patientrapporterade data från en stor grupp patienter med ANCA-associerad vaskulit. Läs mer om Annika Granaths forskning! ...

Ansökan

Ansökningsperiod: start i maj månad till och med 1 oktober det aktuella året.

Ansökan görs på en speciell blankett och skickas till: [email protected]   uppge i ämnesfältet:
Stig Thune ansökan

Bilagor som skall medfölja ansökan:

  • Projektplan på max 3 A4-sidor ska innehålla bakgrund, syfte/frågeställning, metod, betydelse och referenser. Om projektet utgör en del av ett större projekt ska detta också beskrivas.
  • Kopior på beslut från forskningsetisk kommitté/första sidan i varje ansökan som rör projektet.
  • Progressrapport om ansökan avser fortsättningsanslag från fonden.

    Insändes komplett ifylld, sista ansökningsdag är den 1 oktober aktuellt år

Ladda ner ansökan


(*) En forskningspartner är en person som lever med en reumatisk sjukdom och därigenom besitter unika kunskaper både om sjukdomen och hur det är att leva med sin sjukdom. Personen får utbildning via Reumatikerförbundet och kan därefter delta som medarbetare i ett forskningsprojekt där de kan bidra med nya perspektiv i forskarnas arbete. Kontakta Reumatikerförbundet om du är intresserad av en forskningspartner, [email protected]

Läs mer om forskningspartner här: Forskningspartner

För mer information kontakta Forskningsavdelningen. 
E-post: [email protected]
Telefon växeln: 08-505 805 00

Stig Thune föddes i Haparanda 1915 och tog sin läkarexamen i Uppsala.

Han tjänstgjorde sedan bland annat i Lund innan han 1959 tillträdde tjänsten som överläkare på Spenshults Reumatikersjukhus i Halland där han verkade fram till sin pensionering.