Stig Thunes fond - Reumatikerförbundet

Stig Thunes fond

Stiftelsen Stig Thunes fond för omvårdnadsforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status och ansökan ska vara komplett och av god kvalitet. Forskningspartner* i projektet är meriterande.

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Forskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.

Styrelsen för Stiftelsen Stig Thunes fond beviljade följande projektanslag för omvårdnadsforskning 2022

Margareta Törnblom

Margareta Törnblom

Tidigare forskning har visat att risken för knäartros är högre i yrken med knäbelastande aktiviteter exempelvis repetitivt huksittande, klättra på stegar och/eller långvarigt stående och gående. Det finns en komplexitet ...
Maria Bergström

Maria Bergström

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur personer med reumatoid artrit (RA) upplever sin vardag under det första decenniet efter diagnos, samt hur detta relaterar till kvantitativa utfallsmått ...
Anna Torell

Anna Torell

Spondylartrit (SpA) är en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom som ofta debuterar i åldern 15 – 30 år. Att leva med sjukdomen kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan och det ...
Karina Mördrup

Karina Mördrup

Att få en kronisk diagnos som Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) kan vara omtumlande både för barnet och föräldrarna. För att på bästa sätt involvera, stödja och bistå barnet och föräldrarna ...

Ansökan

Ansökningsperiod: start i maj månad till och med 1 oktober det aktuella året.

Ansökan görs på en speciell blankett och skickas till: [email protected]   uppge i ämnesfältet:
Stig Thune ansökan

Bilagor som skall medfölja ansökan:

  • Projektplan på max 3 A4-sidor ska innehålla bakgrund, syfte/frågeställning, metod, betydelse och referenser. Om projektet utgör en del av ett större projekt ska detta också beskrivas.
  • Kopior på beslut från forskningsetisk kommitté/första sidan i varje ansökan som rör projektet.
  • Progressrapport om ansökan avser fortsättningsanslag från fonden.

    Insändes komplett ifylld, sista ansökningsdag är den 1 oktober aktuellt år

Ladda ner ansökan


(*) En forskningspartner är en person som lever med en reumatisk sjukdom och därigenom besitter unika kunskaper både om sjukdomen och hur det är att leva med sin sjukdom. Personen får utbildning via Reumatikerförbundet och kan därefter delta som medarbetare i ett forskningsprojekt där de kan bidra med nya perspektiv i forskarnas arbete. Kontakta Reumatikerförbundet om du är intresserad av en forskningspartner, [email protected]

Läs mer om forskningspartner här: Forskningspartner

För mer information kontakta Forskningsavdelningen. 
E-post: [email protected]
Telefon växeln: 08-505 805 00

Stig Thune föddes i Haparanda 1915 och tog sin läkarexamen i Uppsala.

Han tjänstgjorde sedan bland annat i Lund innan han 1959 tillträdde tjänsten som överläkare på Spenshults Reumatikersjukhus i Halland där han verkade fram till sin pensionering.

Projektanslag för omvårdnadsforskning år 2021

Anna Vermé

Anna Vermé

Anna Vermé gör en studie om övergången mellan barn och vuxen. Studien heter: Redo för transition från barn- till vuxenreumatologisk vård? – Implementering och vetenskaplig utvärdering av ett transitionsprogram. Läs mer om Anna Vermés forskning! ...
Kristofer Andreasson

Kristofer Andreasson

Kristofer Andreasson studerar effekten och toleransen av högintensiv intervallträning hos patienter med nydebuterad myosit. Träning kan också bli ett verktyg för patienten att vara aktiv i sin egen behandling. Läs mer om vad Kristofer Andreasson forskar om! ...
Annika Granath

Annika Granath

Annika Granath gör en studie om hur patientperspektivet har blivit inkluderat och omhändertaget i tidigare publicerad forskning om ANCA-associerad vaskulit och analyserar patientrapporterade data från en stor grupp patienter med ANCA-associerad vaskulit. Läs mer om Annika Granaths forskning! ...

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng