Stig Thunes fond

Stig Thune föddes i Haparanda 1915 och tog sin läkarexamen i Uppsala. Han tjänstgjorde sedan bland annat i Lund innan han 1959 tillträdde tjänsten som överläkare på Spenshults Reumatikersjukhus i Halland där han verkade fram till sin pensionering.

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning
inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Brukarmedverkan är meriterande.Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Vårdforskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt. 

För mer information kontakta Forskningsavdelningen. 
E-post: [email protected]

Telefon växeln: 08-505 805 00

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!