Stig Thunes fond

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar.

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Brukarmedverkan är meriterande. Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Vårdforskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt. 

Utlysning kommer att preliminärt genomföras våren 2021 och ha samma utlysningsperiod som tidigare år. Sidan kommer att uppdateras när datum är fastställda.

För mer information kontakta Forskningsavdelningen. 
E-post: [email protected]
Telefon växeln: 08-505 805 00


Stig Thune föddes i Haparanda 1915 och tog sin läkarexamen i Uppsala.

Han tjänstgjorde sedan bland annat i Lund innan han 1959 tillträdde tjänsten som överläkare på Spenshults Reumatikersjukhus i Halland där han verkade fram till sin pensionering.

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!