Hem » Forskning » För forskare » Stig Thunes fond

Stig Thunes fond

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Forskningspartner(*) i projektet är meriterande. Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Vårdforskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.

Ansökningsperiod: start i maj månad till och med 1 oktober det aktuella året.

Ansökan görs på en speciell blankett och skickas till: [email protected]   uppge i ämnesfältet:
Stig Thune ansökan

Eller posta till: Stiftelsen Stig Thunes fond, c/o Reumatikerförbundet, Box 6240,102 34 Stockholm

Bilagor som skall medfölja ansökan:

  • Projektplan på max 3 A4-sidor ska innehålla bakgrund, syfte/frågeställning, metod, betydelse och referenser. Om projektet utgör en del av ett större projekt ska detta också beskrivas.
  • Kopior på beslut från forskningsetisk kommitté/första sidan i varje ansökan som rör projektet.
  • Progressrapport om ansökan avser fortsättningsanslag från fonden.

    Insändes komplett ifylld, sista ansökningsdag är den 1 oktober aktuellt år (poststämpelns datum)

Ladda ner ansökan


(*) En forskningspartner är en person som lever med en reumatisk sjukdom och därigenom besitter unika kunskaper både om sjukdomen och hur det är att leva med sin sjukdom. Personen får utbildning via Reumatikerförbundet och kan därefter delta som medarbetare i ett forskningsprojekt där de kan bidra med nya perspektiv i forskarnas arbete. Kontakta Reumatikerförbundet om du är intresserad av en forskningspartner, [email protected]

Läs mer om forskningspartner här: Forskningspartner

För mer information kontakta Forskningsavdelningen. 
E-post: [email protected]
Telefon växeln: 08-505 805 00


Stig Thune föddes i Haparanda 1915 och tog sin läkarexamen i Uppsala.

Han tjänstgjorde sedan bland annat i Lund innan han 1959 tillträdde tjänsten som överläkare på Spenshults Reumatikersjukhus i Halland där han verkade fram till sin pensionering.