Om forskningspartners

Vad är en forskningspartner

En forskningspartner är en person som lever med en reumatisk sjukdom och bidrar med patientperspektivet till forskningsprojekt. De är oftast personer som själva är drabbade av reumatisk sjukdom, men kan även vara närstående som har sett nära och kära leva med en reumatisk sjukdom.  

Genom att leva med en reumatisk sjukdom så har de unika kunskaper både om sin sjukdom och hur det är att leva med den. Kunskap exempelvis om hur sjukdomen påverkar alla aspekter av livet, vilka frågor eller farhågor som uppstår och vad som är viktigt.  


Hur arbetar Reumatikerförbundet med forskningspartners ?

Reumatikerförbundet har sedan 2008 utbildat forskningspartners som därefter kan ingå som medarbetare och bidra med patientperspektivet till forskningsprojekt. 

Reumatikerförbundet rekryterar, utbildar, fortbildar och stöder forskningspartners med erfarenhet av reumatiska sjukdomar. Vi förordar deras medverkan i forskningsprojekt, både de som vi finansierar och externt finansierade projekt. Forskningspartners inkluderas även i granskningen av ansökningar till Reumatikerförbundet gällande forskningsanslag. 

Vi ser helst att forskningspartners inkluderas i hela forskningsprocessen, det vill säga i planerings-, genomförande- och spridningsfaserna. Men även om ett projekt redan har startat så är det värdefullt att inkludera en forskningspartner. 

Ta reda på mer

Forskningspartners i svensk reumatologisk forskning

Här kan du läsa en sammanfattning av Reumatikerförbundets enkät som gick ut till forskare och forskningspartners verksamma inom svensk reumatologisk forskning . Enkäten genomfördes januari/februari 2022.