Hem » Forskning » Vill du bli forskningspartner?

Vill du bli forskningspartner?

En forskningspartner är en person som lever med en reumatisk sjukdom och har unika kunskaper både om sin sjukdom och hur det är att leva med den. Reumatikerförbundet har sedan 2008 utbildat forskningspartners som därefter kan ingå som medarbetare och expert på patientperspektivet i ett forskningsprojekt.

Här nedan kan du läsa om att delta som forskningspartner – som medlem i Reumatikerförbundet eller om du som forskare söker forskningspartner.


Medlem

Medlemmar som är intresserade av att delta i forskningsprojekt anmäler sitt intresse till Reumatikerförbundets forskningsavdelning. Efter en urvalsprocess får man utbildning och kan därefter väljas ut som medarbetare i ett forskningsprojekt. Verksamheten riktar sig mot medicinsk forskning, vårdforskning, rehabiliteringsforskning och annan forskning som påverkar de reumatiska sjukdomarna och sjukdomar i rörelseorganen och/eller dess effekter.

Har du erfarenhet av att leva med en reumatisk sjukdom och vill påverka forskningen?

Är du intresserad av forskning och är medlem i Reumatikerförbundet samt har engagemang och möjlighet att anta nya utmaningar? Då tror vi att du kan passa som forskningspartner!

Reumatikerförbundet arbetar aktivt med att påverka forskningsfrågor i samhället i allmänhet och särskilt för reumatiker. Under åren 2008 till och med 2010 tog vi i projektet ”Brukarmedverkan i forskningen” fram en modell för brukarmedverkan i medicinska forskningsprojekt. Brukarmedverkan i forskning syftar till att forskningen ska vara mer viktig och relevant samt komma till nytta för reumatiker. 

Dina erfarenheter  är värda mycket

En viktig del i detta arbete är att utbilda så kallade forskningspartners. Du som utbildas till forskningspartner deltar i forskningsprojekt med din unika kompetens och erfarenhet som brukare. Du kan på olika sätt dela med dig av dina synpunkter, till exempel när det gäller inriktning på forskningsprojekt och deras upplägg. Du fyller även en viktig roll som länk mellan forskningen och Reumatikerförbundet. Det viktigaste bidraget du som forskningspartner kan ge är kunskapen om att själv leva med en kronisk sjukdom.

Uppdragen skiljer sig åt från projekt till projekt – ibland är forskningspartnern inblandad i projektet från start till mål, vilket är att föredra, och andra gånger bara i vissa delar av processen. Arbetsuppgifterna kan också vara väldigt varierande. Det kan exempelvis handla om att läsa in andra studier, delta i diskussioner om kliniska behov eller diskutera etiska överväganden.

Samarbetet mellan forskare och forskningspartners ger ofta väldigt positiva effekter, både för forskarna och för forskningspartnerna och i slutändan för personer med reumatisk sjukdom.

Utbildning

Grundutbildning är en digital kurs på en dag. I kurser ingår bland annat en genomgång om forskning, praktiska tips om att vara forskningspartner och diskussioner om forskningsetik.  Efter grundutbildningen följer löpande digitala fortbildningar.

Vi har hittills utbildat ett 40-tal forskningspartners. Vi tar gärna emot nya anmälningar.

Vad krävs av en forskningspartner?

För att kunna bli forskningspartner bör du uppfylla följande: Erfarenhet av att leva med reumatisk sjukdom, antingen egen eller hos närstående. Förmåga att företräda patientgruppen och Reumatikerförbundet inom forskningsprojekt. Ha ett intresse för forskning. Ha engagemang, möjlighet att delta samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Behärska engelska i tal och skrift och ha god datorvana.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta forskningsavdelningen: [email protected]

Utbildning för 2021 sker digitalt 1 december. Sista datum för att anmäla intresse för årets utbildning är 5 november 2021. Anmäler du intresse efter det datumet så sparas dina kontaktuppgifter på väntelistan och vi kontaktar dig när vi förbereder nästa utbildningsmöjlighet.


Forskare

Vad kan en forskningspartner bidra med i ett forskningsprojekt?

Brukarmedverkan är nödvändig för att säkerställa vad som är viktigt och relevant ur ett patientperspektiv. Reumatikerförbundet förordar medverkan av forskningspartners i de forskningsprojekt som vi finansierar med syftet att tillvarata patientperspektivet. Reumatikerförbundet tillhandahåller färdigutbildade forskningspartners samt utbildar nya forskningspartners vid behov. Reumatikerförbundet föredrar att forskningspartners inkluderas i hela forskningsprocessen det vill säga i planerings-, genomförande- och spridningsfasen. Det är möjligt att inkludera forskningspartner även om projektet redan har startat. EULARs rekommendationer om brukarmedverkan i forskningen finns publicerade i Annals of the Rheumatic Diseases 2011;70:722-726.

Exempel på vad en forskningspartner kan göra i ett forskningsprojekt:

 • Ge synpunkter på forskningsansökningar
 • Delta i forskningsgruppen och bidra med brukarsynpunkter
 • Delta i utformning av patientinformation
 • Utforma intervjufrågor till forskningsobjekt
 • Delta i val av mätmetoder
 • Granska mätprotokoll med avseende på till exempel vad som är rimligt att försökspersonerna klarar av
 • Delta i diskussioner om kliniska behov
 • Sitta med vid forskargruppens möten och reflektera över metoder och tolkning av resultat beroende på var i processen projektet befinner sig
 • Vara med och diskutera fram nya forskningsprojekt
 • Fungera som en länk mellan Reumatikerförbundet och forskningsgruppen
 • Delta i spridningen av forskningsresultat
 • Vara ambassadör för forskning

Kontakta oss på [email protected] om du är intresserad av en forskningspartner.


Läs mer

Gert Persson - forskningspartner

Gert Persson – forskningspartner

Patientens expertis - en unik resurs för forskningen. Gert Perssons långa relation med svensk reumatologisk vård började redan i slutet ...
Läs Mer
Eva C Johansson – erfaren forskningspartner

Eva C Johansson – erfaren forskningspartner

"De tar till sig mina synpunkter" – Som forskningspartner använder Eva C Johansson sina egna tråkiga erfarenheter av att ha ...
Läs Mer

Om forskningspartner på engelska