Gåvorna till forskningen som förändrar – fakta 2023 - Reumatikerförbundet

Gåvorna till forskningen som förändrar – fakta 2023

Tack vare generösa gåvor från privata givare kan Reumatikerförbundet varje år dela ut stora anslag till forskningen. Men vem får pengar och vad forskas det om? Över 13 miljoner kronor fördelades på 81 projekt under 2023, varav sju projekt beviljades medel för två år. I genomsnitt tilldelades projekten 150 000 kr var, men anslagen varierade mellan 50 000 kr och 350 000 kr.

Vilka fick medel? Reumatikerförbundets medel tilldelades forskare i början av karriären liksom etablerade professorer. Mer erfarna forskare beviljades oftare medel, men för de få nyligen disputerade forskarna kan stödet från Reumatikerförbundet bidra till att dra i gång en forskarkarriär.

Var bedrivs forskningen? Reumatikerförbundet stöttar forskning runt om i Sverige. Den största andelen beviljade projekt bedrivs i Stockholm (27 projekt), men även många forskare från Göteborg (18 projekt) och Lund (17 projekt) beviljades medel i årets utdelning. Reumatologisk forskning bedrivs i hela landet och Reumatikerförbundet stöttade även forskning i Dalarna, Halmstad, Linköping, Umeå och Uppsala.

Vilka områden forskas det om? Rörelseorganens sjukdomar omfattar många diagnoser, och det återspeglas i de projekt som beviljades forskningsmedel. Cirka 15 diagnosområden representerades i årets utdelning, varav reumatoid artrit (RA) var den vanligaste.

Särskilda satsningar Reumatikerförbundet har flera gånger haft särskilda satsningar på vissa forskningsområden, bland annat smärta, artros och rehabilitering. I nästa särskilda satsning är är förbundets medlemmar med och väljer ut ett forskningsområde.

Flera möjligheter att skänka pengarDen som vill bidra till forskningen kan skänka en gåva via Swish, sms eller plus/bankgiro. Som givare kan man välja att ge en engångsgåva direkt eller bli månadsgivare och ge en gåva regelbundet varje månad. Man kan också skänka en minnesgåva, högtidsgåva eller testamentera pengar eller tillgångar till Reumatikerförbundet.

Testemente
Testamenterade tillgångar är en mycket viktig och stor del av de gåvor som ges till Reumatikerförbundet. Genom att testamentera till Reumatikerförbundet får förbundet ett ovärderligt stöd för arbetet med att sprida kunskap, påverka politiker och beslutsfattare och bidra till forskningen. En nyhet är förbundets samarbete med juristbyrån Lawly. Genom detta samarbete kan givaren enkelt gå från en god tanke till en god handling. Man kan skriva testamente direkt på förbundets hemsida och vara trygg med att förbundet förvaltar gåvan enligt givarens önskemål. Mer information finns här: Testamentera

Hur garanterar förbundet att alla pengar som skänks till forskningsverksamhet verkligen används till det?

Gåvorna avsätts på ett särskilt konto från vilket forskningsverksamheten finansieras. Att så sker granskas av förbundets externa och auktoriserade revisorer. Dessutom har Reumatikerförbundet 90-konton och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att få ha dessa konton. Det innebär bland annat att våra insamlingskostnader och administrativa kostnader kopplade till insamlingen inte får överstiga 25 procent av de totala insamlade medlen.

Redovisning av insamlade medel, kostnader, ändamålsanvända medel och utdelade forskningsmedel sker i Reumatikerförbundets verksamhetsberättelse och årsredovisning. Återrapportering sker även via hemsidan, nyhetsbrev direkt till givare och i medlemstidningen Reumatikervärlden. Reumatikerförbundet är också medlem i branschorganisationen Giva Sverige och följer Giva Sveriges kvalitetskod. All insamling tar naturligtvis hänsyn till gällande regleringar i EU:s dataskyddsförordning och i marknadsföringslagen.

Vad kostar forskning?

Vad kostar forskning?
1 000 kr
Röntgen knäled.

500 kr
Blodprovstagning och analys av standardprover.

5 325 kr
Inköp av maskin för att mäta handstyrka.

131 kr
Arvode för forskningspartners medverkan under en timme.

2 800 kr
Hjärt- och kärlsträningstest för att mäta syreupptagningsförmåga.

Vill du ge en gåva till forskningen?

Ge med Swish!

Text: Monica Persson och Catharina Bergsten
Bilder: Adobe stock
Ur Forskningsrapporten 2024 – här hittar du den senaste och alla våra forskningsrapporter

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng