Kunskap och fakta

Reumatikerförbundet samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna, baserat på våra medlemmars erfarenheter och kunskap från vården och forskning.

Kunskap är ett viktigt steg på vägen mot förändring, oavsett om det gäller förändring hos en individ, en grupp eller ett helt samhälle. Vi sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna och hur det är att leva med dem för att en positiv förändring ska bli möjlig. En positiv förändring för dig som lever med reumatisk sjukdom och en positiv förändring för hela samhället.

Vi arbetar med många olika kanaler för att sprida kunskap, till exempel webb, sociala medier, möten, evenemang, broschyrer eller vår egen tidning Reumatikervärlden.

Att sprida kunskap är viktigt!

Ökad kunskap gör bland annat att:

  • de som fattar viktiga beslut om vårt samhälle kan fatta beslut som förbättrar möjligheten till ett bra liv för reumatiker
  • du som lever med en reumatisk sjukdom kan få möjlighet till ett bättre liv
  • den som arbetar i vården för större förståelse för hur det är att leva med reumatisk sjukdom
  • du som medmänniska får veta hur stort behovet är och hur du kan hjälpa till med en gåva för att vara med i arbetet mot visionen ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta

Hitta rätt kunskap