Kunskap - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna, baserat på våra medlemmars erfarenheter och kunskap från vården och forskning.

Kunskap är ett viktigt steg på vägen mot förändring, oavsett om det gäller förändring hos en individ, en grupp eller ett helt samhälle. Vi sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna och hur det är att leva med dem för att en positiv förändring ska bli möjlig. En positiv förändring för dig som lever med reumatisk sjukdom och en positiv förändring för hela samhället.

Vi arbetar med många olika kanaler för att sprida kunskap, till exempel webb, sociala medier, möten, evenemang, broschyrer eller vår egen tidning Reumatikervärlden.

Att sprida kunskap är viktigt!

Ökad kunskap gör bland annat att:

  • de som fattar viktiga beslut om vårt samhälle kan fatta beslut som förbättrar möjligheten till ett bra liv för reumatiker
  • du som lever med en reumatisk sjukdom kan få möjlighet till ett bättre liv
  • den som arbetar i vården för större förståelse för hur det är att leva med reumatisk sjukdom
  • du som medmänniska får veta hur stort behovet är och hur du kan hjälpa till med en gåva för att vara med i arbetet mot visionen ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta

Reumatikerförbundet sprider kunskap

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng