Medicinsk fotvård - Reumatikerförbundet

Medicinsk fotvård

Fötterna på en marmorstaty

Under våren 2023 så genomförde Reumatikerförbundet en enkätundersökning i syfte att få en första översikt över hur tillgången på medicinsk fotvård för reumatiker ser ut i Sverige och vilka regionala skillnader som finns.

På uppmaning från Reumatikerförbundets föreningar och distrikt arbetar förbundsstyrelsen och förbundskansliet med frågan om medicinsk fotvård för personer med reumatisk sjukdom. Medicinsk fotvård för reumatiker kan vara en nödvändighet för de som har fotbesvär kopplade till sin reumatism.

Medicinsk fotvård skiljer sig från vanlig fotvård genom att den syftar till att behandla, förebygga och lindra olika sjukdomar i foten och besvär med fötterna.

Personer med reumatisk sjukdom kan ha behov av medicinsk fotvård, då den underliggande sjukdomen kan leda till felställda tår/fötter och inflammationer i fotens leder som i sin tur kan leda till infektioner, förhårdnader och nageltrång. Då är det viktigt att få en sjukvårdande medicinsk behandling. Obehandlade fötter kan leda till svårigheter att röra på sig, att gå samt smärtor och i längden en sämre livskvalitet. Det handlar också om att förebygga felställningar och sår som är svårläkta.

Foten och dess leder påverkas också av hur andra leder i knän och höfter mår, men att fötterna mår bra är också en förutsättning för att kunna ta hand om sig själv med hälsosam motion och träning.

Reumatikerförbundet anser:
• Att alla personer med reumatisk sjukdom som har behov av medicinsk fotvård ska få det, oavsett var i landet de bor.
• Att behovsbedömning ska kunna ske av allmänspecialisterna på vårdcentralen.
• Att medicinsk fotvård ingår i högkostnadsskyddet i alla regioner.

Enkätresultat

Resultatet visar att det finns regionala skillnader både vad gäller den allmänna tillgängligheten till medicinsk fotvård för reumatiker samt hur individen i så fall remitteras till densamma. Det finns också skillnader avseende kostnader; om medicinsk fotvård ingår i högkostnadsskyddet eller ej.

Rapporten hittar du snart här (ny PDF-version är under produktion)!

Aktuellt om medicinsk fotvård

Ibland behöver personer med reumatisk sjukdom tillgång till medicinsk fotvård, som är någonting annat än vanlig fotvård. Vanlig fotvård kan innebära att förhårdnader filas, naglar klipps och att man smörjer in fötterna med mjukgörande salva.

Medicinsk fotvård är en sjukvårdande behandling. Den syftar till att förebygga komplikationer som är orsakade av underliggande sjukdomstillstånd, som i sin tur kan påverka fotens nerver, kärl, hud eller mjukdelar. Det kan till exempel handla om att förebygga svårläkta sår, felställningar eller i värsta fall amputation.

Det borde vara tillgängligt i alla regioner och ingå i högkostnadsskyddet, skriver Reumatikerförbundet.
Läs mer: debattartikel i Expressen

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Har du frågor om enkäten? Kontakta Johan Hammarström på mejlen: [email protected]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng